Göteborgs universitet

Samverkan i forskning

Studier i socialt arbete är många gånger kopplade till klient- och praktiknära verksamhetsfrågor, där samverkan och kunskapsutbyte mellan praktik och vetenskapssamhälle är centralt. På den här sidan berättar vi mer om våra forskningssamarbeten och hur kunskapen från våra studier kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. Du hittar också kontaktuppgifter till forskare inom våra olika ämnesinriktningar.

Samforskning med det sociala arbetets praktik

Den statliga forskningsfinansiären FORTE:s tioåriga nationella program om tillämpad välfärdsforskning har resulterat i ett antal spännande forskningsprojekt för institutionen för socialt arbete. Forskningsprogrammets syfte är att stärka klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden och är en del av den svenska regeringens satsning för att hantera de stora samhällsutmaningarna genom forskning och innovation. I menyn här intill kan du läsa mer om några av de studier om pågår just nu!

Video (04:12)
Samskapande forskning
"Leaving Care" är ett FORTE-finansierat forskningsprojekt där en tvärvetenskaplig forskargrupp undersöker implementering och effekter av övergångsinsatser till ungdomar som lämnar samhällsvården. Projektet bygger på samskapande forskning - en samarbetsprocess där målgruppen för forskningen tillsammans med forskare och yrkesverksamma verksamhetsutvecklare, socialsekreterare och familjebehandlare jobbar för att bygga en intervention som möter praktikens behov.

Kontakta våra forskare

Vill ni diskutera en forskningsidé? Är verksamheten i behov av att genomföra en oberoende granskning eller analys? Skulle ni vilja bjuda in en forskare för att ge en föreläsning i kompetensutvecklingssyfte? Kontakta gärna en samordnare i någon av våra forskningsplattformar! Du kan läsa mer om våra forskningsområden och komma i kontakt med samordnare via menyn här intill.

 

Bild
Människor sitter runt ett bord och pratar med varandra.

Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten - ett värdefullt kunskapsutbyte

Genom att vara en del av Forskarskolan för yrkesverksamma inom socialtjänsten (FYS) vill vi bidra till ökad kompetens och en långsiktig kunskapsbildning i socialtjänsten. Forskningsprojekten inom FYS bygger på ett samarbete mellan den yrkesverksamma doktoranden, arbetsgivaren och våra forskare. Läs om pågående projekt inom FYS i menyn här intill.

Institutionens kontaktperson för FYS är Anette Skårner, anette.skarner@socwork.gu.se

Samverkansdoktorander formulerar forskningsfrågor utifrån verksamhetsbehov

Inom ramen för vår forskarskola och i samarbete med bland andra Göteborgs Stad, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Regionhälsan bedrivs ett antal avhandlingsprojekt som är nära kopplade till det sociala arbetets verksamhetsfält. Våra så kallade samverkansdoktorander är antagna till vår forskarutbildning men har en extern anställning utanför Göteborgs universitet. Gemensamt bedriver samverkansdoktorand, arbetsgivare och institutionen ett avhandlingsprojekt med nära koppling till det sociala arbetets praktik.

Exempel på avhandlingsprojekt som bedrivs av våra samverkansdoktorander just nu är:

  • "Funktionshinder och neurologisk sjukdom" - Daniel Ståhl, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • "Aspekter av social exkludering bland äldre i Sverige" - Hanna Mac Innes, Göteborgs Stad
  • "Sexualitet- och identitetsutveckling på internet i HBTQ+ gruppen inklusive effekter av gatekeeping fenomen", Siri Lindqvist, Regionhälsan

Vill du veta mer om möjligheten att anta en samverkansdoktorand?

Kontakta Frida Petersson, viceprefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning
frida.peterson@socwork.gu.se

Forskning pågår!

Vilken forskning pågår vid institutionen för socialt arbete? Och hur kommer våra studier till nytta i samhället? Det finns flera sätt att få en inblick i pågående projekt och de senaste forskningsresultaten.