Bild
NORM
Länkstig

Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Plattformen NORM bedriver samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder och om åldrande. Forskningen fokuserar på frågor om samhällelig policy, maktordningar och kategoriseringar, samt professionellt arbete inom verksamheter riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning. Även frågor kring familjeliv, nätverk, delaktighet och livsvillkor för äldre och personer med funktionsnedsättningar är centrala. Forskningsplattformen består av ett seniora och juniora forskare.

Mer forskning om socialt arbete

Forskarna på Institutionen för socialt arbete studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Forskningsverksamheten vid Institutionen för socialt arbete

Vår forskningsverksamhet drivs av våra forskningsplattformar. En plattform innefattar ett antal forskargrupper som fått i uppdrag att samla och utveckla institutionens forskning inom valda områden.

I plattformarna arbetar forskare med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Med en mångfacetterad metodologisk kompetens skapas förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten.