Bild
NORM
Länkstig

Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Forskargruppen NORM bedriver samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder och om åldrande. Forskningen fokuserar frågor som samhällelig policy, maktordningar och kategoriseringar samt professionellt arbete inom verksamheter riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning. Även frågor kring familjeliv och nätverk samt delaktighet och livsvillkor för äldre och personer med funktionsnedsättningar är centrala. Forskargruppen består av ett 20-tal seniora och juniora forskare, de flesta verksamma vid Göteborgs universitet

Foto: Pixabay license

Forskningsprojekt

Inom forskargruppen NORM pågår ett flertal forsknings- och avhandlingsprojekt, till exempel Åsa Borgströms avhandlingsprojekt om unga med intellektuell funktionsnedsättning och sociala medier, Satsuki Murofushis avhandlingsprojekt om anhöriganställningar, det FORTE- finansierade projekten ”Anhörigassistans: hybrid mellan traditionell familjeomsorg och modern välfärdspolitik - en studie om anhörigassistans till personer med funktionsnedsättning”, och ”Hållbar samordning för kvalitet – hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer. För ytterligare information om forskningsprojekt, se ”Forskningsprojekt”.

Publikationer

Forskargruppens senaste vetenskapliga publikationer inom ämnet hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP).