Bild
NORM
Länkstig

Normalitet, omsorg, rättigheter och makt (NORM)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Forskargruppen NORM bedriver samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder och om åldrande. Forskningen fokuserar frågor som samhällelig policy, maktordningar och kategoriseringar samt professionellt arbete inom verksamheter riktade till äldre och personer med funktionsnedsättning. Även frågor kring familjeliv och nätverk samt delaktighet och livsvillkor för äldre och personer med funktionsnedsättningar är centrala. Forskargruppen består av ett 20-tal seniora och juniora forskare, de flesta verksamma vid Göteborgs universitet