Länkstig

Välfärd i förändring (Vif)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Välfärd i förändring (Vif) ägnar sig åt frågor och ingångar kring välfärd, arbetsmarknad och särskilda gruppers förhållanden i välfärden. Vi forskar även om välfärdens organisering och genomförande, ojämlikheter och funktionssätt samt hur frivilligsektorn fungerar som välfärdsinstitution.

Forskningsområden

Forskningen som bedrivs inom gruppen har fokus inställt på de stora välfärdsfrågorna. Exempel på frågor som vi studerar är hur välfärden har fungerat och hur den kan utformas för att fungera bättre för medborgarna och möta framtida utmaningar.  

Vår forskning innefattar både avhandlingsprojekt och externt finansierad forskning kring välfärden. Inom gruppen finns en bred kunskap om olika välfärdsfrågor och en lång erfarenhet av samverkan med såväl nationella aktörer som internationella. Vi tillämpar både kvantitativ och kvalitativ metod för att studera dessa områden.
 

Docent Birgitta Jansson medverkar i TV4 om sin forskning om fattigdom.
När ekonomisk kris och lågkonjunktur förs på tal hör man ofta att det slår hårdast mot ”de som lever på marginalen”. Birgitta Jansson, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet berättar mer om utmaningarna i TV4.

Forskning i media

Mer forskning om socialt arbete

Forskarna på Institutionen för socialt arbete studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Forskningsverksamheten vid Institutionen för socialt arbete

Vår forskningsverksamhet drivs av våra forskningsplattformar. En plattform innefattar ett antal forskargrupper som fått i uppdrag att samla och utveckla institutionens forskning inom valda områden.

I plattformarna arbetar forskare med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Med en mångfacetterad metodologisk kompetens skapas förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten.