Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
Box 720
405 30 Göteborg
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
411 23 Göteborg
Leveransadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
411 23 Göteborg

Kontakta vår utbildningsadministration på grundnivå:

socionomprogrammet@socwork.gu.se

Kontakta vår utbildningsadministration på avancerad nivå:

master@socwork.gu.se

 

E-post: studievagledning@socwork.gu.se
Telefon: 031-786 5778
Telefontid: Måndag till onsdag mellan klockan 10.00–12.00
Drop-in: Tisdagar och onsdagar klockan 12-13
Besöksadress: Sprängkullsgatan 23
Längre vägledning bokas via e-post.

Nå ansvariga för anskaffning och placering av VFU-platser och administrationen

vfu@socwork.gu.se

Adriàn Groglopo
tel: 031- 786 1885
e-post: adrian.groglopo@socwork.gu.se

Zulmir Becevic
tel: 031-786 5392
e-post: zulmir.becevic@socwork.gu.se

Anna Hall
tel: 031-786 38 98
e-post: anna.hall@socwork.gu.se

Kommunikatör
Louise Älgne

Tel 031-786 6449
Mobil 076-618 64 49
louise.algne@socwork.gu.se

Hitta forskare och experter:

Omnämningar och medverkan: Våra forskare i media

Expertlistor: Kontakta experter i aktuella ämnen

Följa oss i sociala medier:

Facebook @socwork.gu
X @SocworkGU
LinkedIn: @Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Prefekt
Torun Österberg
tel: 031-786 1841
e-post: torun.osterberg@socwork.gu.se

Proprefekt, utbildningsansvarig
Monica Nordenfors
tel: 031-786 5790
e-post: monica.nordenfors@socwork.gu.se

Viceprefekt, forskarutbildning och forskning
Frida Petersson
e-post: frida.petersson@socwork.gu.se

Viceprefekt, samverkan, internationalisering och rekrytering
Therése Wissö
tel: 031 - 786 6386
e-post: therese.wisso@socwork.gu.se

Administrativ chef
Lena Voigt
tel: 0317866752
e-post: lena.voigt@socwork.gu.se

Studierektorer
Grundnivå:

Elin Hultman
tel: 031-786 1642
e-post: elin.hultman@socwork.gu.se

Tobias Davidsson
tel: 031-786 1682
e-post: tobias.davidsson@socwork.gu.se

Avancerad nivå:

Johan Lindwall
e-post: johan.lindwall@socwork.gu.se