Göteborgs universitet

Institutionen för socialt arbete

Kontaktinformation

Postadress
Box 720
405 30 Göteborg
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
411 23 Göteborg
Leveransadress
Sprängkullsgatan 23 - 25
411 23 Göteborg

Prefekt
Torun Österberg
tel: 031-786 1841
e-post: torun.osterberg@socwork.gu.se

Proprefekt, utbildningsansvarig
Monica Nordenfors
tel: 031-786 5790
e-post: monica.nordenfors@socwork.gu.se

Viceprefekt, forskarutbildning och forskning
Frida Petersson
e-post: frida.petersson@socwork.gu.se

Viceprefekt, samverkan, internationalisering och rekrytering
Therése Wissö
tel: 031 - 786 6386
e-post: therese.wisso@socwork.gu.se

Administrativ chef
Tomas Gustavsson
tel: 031 - 031-786 1847 
e-post: tomas.gustavsson2@socwork.gu.se

Studierektorer
Elin Hultman
tel: 031-786 1642
e-post: elin.hultman@socwork.gu.se

Tobias Davidsson
tel: 031-786 1682
e-post: tobias.davidsson@socwork.gu.se

Therése Wissö
tel: 031 - 786 6386
e-post: therese.wisso@socwork.gu.se

Zulmir Becevic
tel: 031-786 5392
e-post: zulmir.becevic@socwork.gu.se

Adriàn Groglopo
tel: 031- 786 1885
e-post: adrian.groglopo@socwork.gu.se

Ansvariga för anskaffning och placering av VFU-platser

Bett Larsdotter
e-post: bett.larsdotter@socwork.gu.se, tel: 031 – 786 1603

Gisela Reskow
e-post: gisela.reskow@socwork.gu.se, tel: 031 – 786 6381

Berina Mustafic
e-post: berina.mustafic@socwork.gu.se, tel: 031 - 786 1511

VFU-administrationen

vfu@socwork.gu.se