Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet. Den riktar sig till dig som redan är yrkesverksam och vill forska parallellt med ditt arbete.

Om forskarskolan

Forskarskolan är del i forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Bakom satsningen står Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) som beviljat medel för forskarskolan. Tanken är att utbildningen ska främja klient- och praktiknära forskning om socialtjänsten, stärka samverkan mellan forskning och praktik samt öka delaktigheten från brukare och anhöriga. 

Forskarskolans inriktning ska gå i linje med prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Den första antagningsomgången fokuseras på barn, unga och familj. Den andra antagningen har inriktning mot omsorg, äldre och funktionshinder.

Studier och antagning

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. 

Vid denna sista antagning välkomnas ansökningar inom alla socialtjänstens verksamhetsområden. Forskarskolan ser gärna att den eller de studier som föreslås i ansökan har en tydligt uttalad praktikrelevans.

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare i sitt arbete inom socialtjänsten. Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen, samt anställning i socialtjänsten.

Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren. 

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i socialt arbete inom den nationella forskarskolan för tillämpad välfärdsforskning, 120 högskolepoäng

Studieplan för forskarskolan

Studieplan för utbildning på forskarnivå i socialt arbete är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetssnämnden. I studieplanen hittar du information om:

  • Mål för forskarutbildningen i socialt arbete
  • Behörighet och förkunskapskrav
  • Antagning och urval av forskarstuderande
  • Utbildningens innehåll och uppläggning
  • Handledning

Sista ansökan våren 2021

Under våren 2021 genomförde forskarskolan den sista utlysningen inom ramen för projektet som ingår i satsningen på tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen riktade sig till alla socialtjänstens verksamhetsområden och resulterade i att 12 yrkesverksamma antogs till fyra års forskarstudier på halvtid vid någon av forskarskolans medverkande universitet, i kombination med fortsatt arbete i socialtjänsten.

Nationellt program om tillämpad välfärdsforskning på Forte.se