Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studenter som pluggar vid Göteborgs universitet
Länkstig

Studera hos oss

På institutionen för socialt arbete kan du läsa kurser och program på grund-, avancerad och forskarnivå. Vi erbjuder också två internationella masterprogram samt fristående kurser för vidareutbildning för dig som vill spetsa din kompetens. Våra fristående kurser på avancerad nivå kan du kombinera för att bygga en masterexamen i socialt arbete.

Inom socionomprogrammet, som är ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet, kan du välja mellan att genomföra samtliga terminer på vårt campus i Haga, eller att få en tidig inblick i socionomyrket genom att välja fältförlagd socionomutbildning och förlägga de tre första terminerna i Biskopsgården eller Angered. Hos oss finns också den så kallade kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen. Om du vill vidareutbilda dig eller planerar att i framtiden bedriva forskarstudier kan vårt stora utbud av fristående kurser på avancerad nivå och möjligheten att bygga en masterexamen i socialt arbete kanske vara något för dig?

Vill du vidare? Studera på masternivå!

Funderar du på att vidareutbilda dig inom socialt arbete? Med en masterexamen inom vårt professionsområde både breddar och fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i praxis-, forsknings- och utvecklingsarbete.

Varför vidareutbildning på masternivå?

Under utbildningen stärker du din kompetens att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och situationer, att integrera ny kunskap på ett mera avancerat, kritiskt och systematiskt sätt och att arbeta självständigt i kvalificerade verksamheter av olika slag. 

Du lär du dig att identifiera och formulera frågeställningar, planera och genomföra kvalificerade uppgifter, att utvärdera socialt arbete, bidra till kunskapsutvecklingen och att presentera och samtala om vetenskapliga resultat i både nationella och internationella sammanhang. 

Med en masterexamen i socialt arbete kommer du att ha utvecklat större förmåga att bedöma vetenskapens möjligheter och begränsningar, kan bättre ta ställning till dess roll i samhället och förhålla dig till sådana etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete som rör människors ansvar för hur vetenskap och forskningsresultat används. Under utbildningen får du också utveckla dina tankar om ditt eget behov av ytterligare kunskap inom socialt arbete och att ta ansvar för din egen kunskapsutveckling.

Vårt kursutbud hittar du i kurs- och programkatalogen nedan. Välkommen att ta steget vidare här hos oss på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet!

Video (00:55)
Vill du bli socionom?
Video (1:53)
Vad är fältförlagd socionomutbildning