Göteborgs universitet
Bild
Studenter som pluggar vid Göteborgs universitet
Länkstig

Studera hos oss

Är du en blivande socionom, hälso- och sjukvårdskurator eller vill du fördjupa dig om människors livsvillkor, sociala sammanhang och beteenden? Här kan du plugga både kurser och program inom socialt arbete som tar dig dit du vill!

Som student möter du forskare och lärare med stor kunskap om sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå som vill skapa förändring.

Praktiknära frågor vävs samman med teoretiska kunskaper som ger dig rätt förmågor för att kunna lösa samhällsutmaningar för människor i utsatthet.

Välj om du vill plugga heltid, deltid, dag- eller kvällstid. Du kan även göra karriärkliv med fristående kurser på avancerad nivå eller gå ett av landets mest eftertraktade socionomprogram. Vi erbjuder också möjligheter till verksamhetsförlagd studier och utlandsstudier.

Läs enstaka kurs, karriärsklättra eller gå ett program. Vad du än väljer är du varmt välkommen till oss på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet!

Program och kurser

Vill du ta del av aktuell forskning, lära dig om olika teoretiska perspektiv och hur de kan appliceras till olika människor i samhället? Då har du kommit rätt!

Vi har ett av landets mest populära utbildningsprogram. Bli socionom hos oss!

Eller läs en kurs på kvällstid eller specialisera dig vid sidan av jobbet. Oavsett om du redan vet att du vill läsa socionomprogrammet eller fördjupa dig inom socialt arbete så har du kommit rätt.

Olika vägar till examen

För dig som är intresserad av människor och samhälle erbjuder vi fristående kurser på både grund- och avancerad nivå, vilket ger dig frihet, valmöjligheter och flexibilitet. Genom att läsa fristående kurser har du möjlighet att både prova på olika ämnen som du är intresserad av och samtidigt få specialistkompetens inom just ditt intresseområde. Utforska olika vägar till examen genom att kontakta vår studievägledning för mer information.

Nyfiken på att plugga?

Varför Göteborg? Göteborg är Sveriges andra största stad och ett nav för utbildning, kunskap och utveckling. Börja plugga hos oss, en av universitetets största institutioner!

Utbildning förankrad i forskning

All vår utbildning är forskningsbaserad. Du kan själv bidra till forskningen genom att gå vår forskarutbildning eller samverka med oss i ett forskningsprojekt. Du kan också kompetensutveckla din personal via oss! Vi erbjuder allt från en kort föreläsning till kurser som ger högskolepoäng.