Bild
Bild för forskningsplattformarna KRV och globala perspektiv.
Länkstig

Våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskningsplattformen Våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv byggs upp av två forskargrupper: Könsrelaterat våld (KRV) och Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv . I plattformen möts vi utifrån ett intresse för sambandet mellan våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv och för forskning som spänner över båda dessa områden. Vi har vidare ett globalt perspektiv och ingår både i nationella och internationella forskningssamarbeten.

Om forskningsplattformen

Forskningsplattformen Våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv består av två forskargrupper:

  • Könsrelaterat våld (KRV)
  • Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv

Forskningsområden

Forskargruppen Global social utveckling fokuserar på sociala utvecklingsmål, psykisk hälsa och social rättvisa i Sverige och globalt. Forskargruppen KRV består av forskare från olika discipliner som undersöker makt, kön och våld och har en särskild inriktning på könsrelaterat våld. Båda forskargrupperna ingår i nationella och internationella forskningssamarbeten och delar ett intresse för sambandet mellan våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv.

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP).

Till GUP

Forskargruppen Könsrelaterat våld

I forskargruppen Könsrelaterat våld (KRV) representerar vi olika professioner och akademiska discipliner. Vi består av både seniora och juniora forskare och har lång erfarenhet inom området.

Med könsrelaterat våld menas här olika former av våld som oftast, men inte alltid, utövas av män mot flickor och kvinnor, beroende av hur vi könas. Detta inkluderar ofta en kontroll av flickors och kvinnors sexualitet. Våldet speglar, återskapar och skapar förtryckande samhällsstrukturer inom ojämlika maktordningar.

Med denna utgångspunkt undersöker KRV olika aspekter av makt, kön och våld, och med frågor angelägna för det sociala arbetets praxis.

Forskargruppen Global social utveckling

Forskargruppen Global social utveckling, psykisk hälsa och mänskliga rättigheter i ett livsförloppsperspektiv är interdisciplinär forskargrupp för forskning om psykisk hälsa.

Forskningsfältet berör psykisk hälsa i relation till livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå samt dess relation till vård och behandling. Vårt fokus spänner över hela livsförloppet i relation till uppväxtvillkor, relationers betydelse, jämställdhet, sociala nätverk/kapital, normer, förtryck, utanförskap och våld, till institutioners betydelse och samhällets ansvarsområden med hälsopromotion, prevention och vårdtillgång.

Mer forskning om socialt arbete

Forskarna på Institutionen för socialt arbete studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Forskningsverksamheten vid Institutionen för socialt arbete

Vår forskningsverksamhet drivs av våra forskningsplattformar. En plattform innefattar ett antal forskargrupper som fått i uppdrag att samla och utveckla institutionens forskning inom valda områden.

I plattformarna arbetar forskare med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Med en mångfacetterad metodologisk kompetens skapas förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten.