Göteborgs universitet
Bild
En student sitter vid ett skrivbord inomhus och studerar.
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Studier på avancerad nivå

Vill du spetsa din roll, förbereda dig för forskarstudier eller fördjupa dig inom socialt arbete? Att läsa vidare på avancerad nivå är ett sätt att ta dina kunskaper till nästa nivå. Fördjupade kompetenser kan vara attraktiva både för en framtida arbetsgivare och för en eventuell karriär som forskare.

Vässa din kompetens  läs vidare!

Ta steget vidare med våra avancerade studier inom socialt arbete. Välj mellan internationella masterprogram och ett brett utbud av fristående kurser. Med fristående kurser kan du själv skräddarsy din egen magister- eller masterexamen som passar dina intressen. 

Verktyg för framtidens utmaningar

Vidareutbildning hos oss ger dig kritiskt tänkande och verktyg för att analysera och hantera komplexa situationer. Du utvecklar din förmåga att arbeta självständigt och bidrar till kunskaps- och verksamhetsutveckling. Studerar du hos oss så får du engagerade lärare, utbildning som är väl förankrad i den senaste forskningen och har ett nära samarbete med praktiken. 

7 anledningar till att studera på avancerad nivå

  1. Fördjupade kunskaper: Du får en djupare förståelse för sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  2. Breddad kunskap: Utvecklar dina färdigheter att identifiera och formulera frågeställningar, samt analysera komplexa företeelser och situationer.
  3. Arbetslivsanknytning: Tydligare koppling till arbetslivet med verktyg för att lösa samhällsutmaningar för människor i utsatthet.
  4. Karriärmöjligheter: Färdigheter som kan omsättas direkt i yrkeslivet. Du kvalificerar dig för mer avancerade och specialiserade yrken inom socialt arbete.
  5. Möjlighet att forska: Förberedd för fortsatta forskarstudier som bidrar till kunskaps- och verksamhetsutveckling.
  6. Internationell miljö: I både program och fristående kurser läser du med internationella studenter och har flera möjligheter för studier utomlands.
  7. Internationell karriär: Möjlighet att delta i vetenskapliga och yrkesverksamma sammanhang både nationellt och internationellt.

Möt en student

Träffa Fatema som läser fristående kurser för att skapa sin egen fördjupningsutbildning och Savannah som stärker sin kompetens i sin roll som kurator med studier på avancerad nivå.