Göteborgs universitet

Institutionen för socialt arbete

Bild
Studenter som pluggar vid Göteborgs universitet
Länkstig

Välkommen till Institutionen för socialt arbete! Hos oss finns socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet.

Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Vi försöker förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ-, grupp- och samhällsnivå - och skapa möjligheter till förändring! Förutom socionomprogrammet erbjuder vi nationella och internationella masterprogram, fristående kurser på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Vår forskning bedrivs inom flera områden: fattigdom, migration, barn-, ungdom och familj, missbruk, sexualitet, äldre, funktionshinder, samt organisations- och professionsfrågor.