Göteborgs universitet

Institutionen för socialt arbete

Bild
Studenter som pluggar vid Göteborgs universitet
Länkstig

Välkommen till Institutionen för socialt arbete! Hos oss finns forskningsbaserad utbildning av hög kvalitet inom socialt arbetet. Ett av dem är socionomprogrammet - ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet.

Studier i socialt arbete riktar in sig på att förstå människor i utsatta sociala situationer. I våra forskningsförankrade utbildningar får du teoretiska kunskaper och värdefulla praktiska färdigheter för att kunna arbeta effektivt inom området.

Vi har en expansiv och dynamisk utbildnings- och forskningsverksamhet med stort samhällsengagemang. Målet är att ge dig en djup förståelse för de sociala fenomen och problem som påverkar individer och samhällen. Med ökad kunskap och kompetens kommer du kunna bidra till att förbättra människors välbefinnande och levnadsvillkor.

Förutom vårt populära socionomprogram erbjuder vi en mångfald av möjligheter för vidare studier. Du kan välja mellan nationella och internationella masterprogram, fristående kurser på både grund- och avancerad nivå samt delta i vår spännande forskarutbildning. Oavsett vilken riktning du vill ta inom socialt arbete, så har vi utbildningen och forskningsmiljön som hjälper dig att uppnå dina mål.

Aktuellt och nyheter