Bild
Morgonwebbinariet – seminarier om socialt arbete.
Länkstig

Morgonwebbinariet – seminarier om socialt arbete hösten 2024

Forskning
Samhälle & ekonomi

Den första torsdagen i varje månad är du välkommen till Morgonwebbinariet – ett kostnadsfritt webbinarium på temat socialt arbete. Föreläsarna kommer från Göteborgsregionen, FoU i Väst och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Föreläsning,
Webinar
Datum
5 sep 2024
3 okt 2024
7 nov 2024
5 dec 2024
Tid
08:30 - 09:00
08:30 - 09:00
08:30 - 09:00
08:30 - 09:00
Plats
Online
Kostnad
Kostnadsfritt

Medverkande
Föreläsarna kommer från Göteborgsregionen, FoU i Väst och Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet.
Bra att veta
Teamslänken publiceras dagen innan på Göteborgsregionens webbplats i anslutning till respektive webbinarium. Ingen föranmälan – klicka bara på länken för att delta.

5 september: Samordnat skolsocialt stöd vid närvaroproblematik – en kartläggande studie i Göteborgsregionen

Föreläsare: Malin Isaksson, FoU i Väst

Vad kan socialtjänstens roll vara när barn och unga inte vill eller kan gå till skolan? I den här studien undersöks hur 13 kommuner organiserat samverkan mellan socialtjänst och skola, och vilka förutsättningar som krävs för att samverkan ska kunna bidra med ett mervärde – så väl för barnet och familjen som för den kommunala verksamheten.

3 oktober: Individbaserad systematisk uppföljning (ISU)

Föreläsare: Cornelia Björk, FoU i Väst

I den nya socialtjänstlagen ges socialtjänsten ansvar för att verksamheterna bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Systematisk uppföljning beskrivs som ett viktigt verktyg för att utveckla beprövad erfarenhet, men vad menas med systematisk uppföljning och varför poängteras vikten av att uppföljningen görs av individbaserade uppgifter? Cornelia berättar om vilka svårigheter som kommuners uppföljningsarbete kan stöta på men också om vilka möjligheter som en systematisk uppföljning kan ge till lärande och professionell utveckling. Cornelia ger också exempel på hur FoU i Väst arbetar med att ge kommunerna stöd i sitt uppföljningsarbete.

7 november: Välfärd i förändring: Hur samordna äldreomsorg och vård bättre för sköra och multisjuka äldre? 

Föreläsare: Stefan Szücs, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet

Vilken samordningspolitik är möjlig, hur har den förändrats, och hur väl fungerar den? Detta morgonwebbinarium ger en inblick i hur och varför samordningspolitiken förändrats generellt på det nationella planet och i praktiken på kommunal och regional nivå: dels via ett större antal samverkansorgan över hela Sverige—som jag följt under det senaste decenniet genom dess företrädare från politiken, administrationen och professionerna/brukarna—dels via effekterna och ett fall av innovativt kvalitetsarbete för äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov.  

5 december: Barn som språkförmedlare – en del av barns omsorgsgivande i familjen

Föreläsare: Charlotte Melander, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet

Under seminariet delar Charlotte med sig av forskningsresultat från bl.a. projektet Transnationella barndomar, där hon tillsammans med projektledare Ingrid Höjer och medforskare Oksana Shmulyar Gréen har intervjuat barn och ungdomar som efter en tid förenades med sina föräldrar, som först flyttat från Rumänien eller Polen till Sverige för att försörja sin familj. Resultaten visare att den mindre familjeenheten blir mer ömsesidigt beroende av varandra i Sverige. Barn i migrerade familjer utvecklar ofta språkkunskaper i det nya landets majoritetsspråk fortare än föräldrarna gör. Detta gör att barnen kan få en viktig roll som språklig förmedlare mellan föräldrar och samhälle under den första tiden i Sverige.

Till föreläsningarna och teamslänk hos goteborgsregionen.se/morgonwebbinariet