Göteborgs universitet
Bild
Laptop och böcker på ett arbetsbord i ett bibliotek
Foto: iStock

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder anpassade uppdragsutbildningar som kompetensutveckling för yrkesverksamma inom organisationer och företag. Utbildningar planeras med hänsyn till era specifika behov och kan anpassas vad gäller omfattning och studietakt.

En uppdragsutbildning är en skräddarsydd utbildning som anordnas för organisationer och företag, vilket möjliggör kompetensutveckling för anställda. Tillsammans formar vi en utbildningen som passar er bäst.

Uppdragsutbildning ger även personer utan grundläggande behörighet till högskolestudier möjlighet att fortbilda sig, så länge ni bedömer att personen kan tillgodogöra sig utbildningen.

Kontakta oss så skapar vi en skräddarsydd utbildning för era behov!

Uppdragsutbildning med Jämställdhetsmyndigheten

Programansvariga och lärare för universitets- eller högskolestudenter vid de åtta professionsutbildningar omfattas sedan 2018 av examensmålet att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten har vi erbjudit kostnadsfria digitala kurser på avancerad nivå som stärker kompetens och förutsättningar hos de lärosäten som utbildar inom området.

Regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndighetens om att stötta lärosäten vid införandet av examensmålet avslutas vid årsskiftet 2023.

Om uppdraget

På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) erbjöd vi en kostnadsfri och digital kurs för dig som är programansvarig eller utbildar universitets- eller högskolestudenter vid de professionsutbildningar som omfattas av examensmålet: ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer".

Om kursen

"Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom professionspraktik och forskning" är en kurs på avancerad nivå. Det övergripande syftet att stärka kompetens och förutsättningar hos de lärosäten som utbildar inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Kompetensutveckling för de som utbildar

Kursen vände sig till universitetslärare och utbildare för universitets- eller högskolestudenter vid de åtta professionsutbildningar som omfattas av examensmålet: ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.”

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, dess betydelse för professionspraxis och forskning, samt olika förklaringsmodellers påverkan på åtgärder för skydd och stöd låg i fokus. Deltagare utvecklade förståelse för våldets former och konsekvenser, kritiskt förhållningssätt samt lärandemål och undervisningsutveckling.

Kontakt till JÄMY

Anmäl dig till kursen

Kursen är avslutad.

Navigate to video: Om kursen
Video (0:35)
Om kursen