Göteborgs universitet
Bild
Laptop och böcker på ett arbetsbord i ett bibliotek
Foto: iStock

Uppdragsutbildning

Vi erbjuder anpassade uppdragsutbildningar som kompetensutveckling för yrkesverksamma inom organisationer och företag. Utbildningar planeras med hänsyn till era specifika behov och kan anpassas vad gäller omfattning och studietakt.

En uppdragsutbildning är en skräddarsydd utbildning som anordnas för organisationer och företag, vilket möjliggör kompetensutveckling för anställda. Tillsammans formar vi en utbildningen som passar er bäst.

En uppdragsutbildning ger möjlighet till deltagande även för personer utan grundläggande behörighet till högskolestudier, så länge ni bedömer att personen kan tillgodogöra sig utbildningen.

Kontakta oss om hur vi kan skapa en skräddarsydd utbildning för er!

Uppdragsutbildning JÄMY: 

Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom professionspraktik och forskning

På uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) erbjuder vi en kostnadsfri och digital kurs för dig som är programansvarig eller utbildar universitets- eller högskolestudenter vid de professionsutbildningar som omfattas av examensmålet: ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer". Ansök och kompetensutvecklas med oss!

Om kursen

"Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inom professionspraktik och forskning" är en kurs på avancerad nivå. Det övergripande syftet att stärka kompetens och förutsättningar hos de lärosäten som utbildar inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Fokus ligger på teoretiska perspektivs betydelse för arbetet inom den egna professionen.

Kurskoden är QAU227.

Kompetensutveckling för dig som utbildar

Kursen vänder sig till dig som är universitetslärare och utbildar universitets- eller högskolestudenter vid de åtta professionsutbildningar som sedan 2018 omfattas av examensmålet: ”visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.”

Behörighet

För att vara behörig till kursen krävs examen på grundnivå inom Fysioterapeutprogrammet, Juristprogrammet, Läkarprogrammet, Psykologprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet eller kandidatexamen i näraliggande område.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor, dess betydelse för professionspraxis och forskning, samt olika förklaringsmodellers påverkan på åtgärder för skydd och stöd. Du utvecklar förståelse för våldets former och konsekvenser, kritiskt förhållningssätt samt lärandemål och undervisningsutveckling. Dina och dina kursdeltagares kunskaper och erfarenheter utgör en viktig del av kursen.

  • Teoretiska perspektiv på mäns våld mot kvinnor.
  • Förklaringsmodellers påverkan på skyddsåtgärder.
  • Utveckling av förståelse och kritiskt förhållningssätt.

Undervisning, examination och betyg

Undervisningen bedrivs i huvudsak digitalt och består av workshoppar, seminarier, grupparbeten, handledningar och föreläsningar. Examinationen sker genom en skriftlig gruppuppgift, ett självständigt skriftligt arbete och ett examinerande seminarium. På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).

Kontakt till JÄMY

Anmäl dig till kursen

Antagning och anmälan hanteras av Jämställdhetsmyndigheten.

Anmäl dig till kursen via Jämställdhetsmyndigheten.se

Tidsperiod

  • Kursen är på 5 hp
  • Ges digitalt via Zoom
  • Pågår under tre månader
  • Kommande kurs pågår mellan 21 september och 18 december 2023