Göteborgs universitet
Bild
Stadsbild över Göteborg
Foto: Johan Wingborg

Om oss

Institutionen för socialt arbete är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Med 1 500 studenter och 130 medarbetare är institutionen idag en av universitetets största.

Majoriteten av våra studenter finns inom socionomprogrammet, vilket är ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i Sverige. Vårt huvudämne är socialt arbete och vi bedriver undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Våra lokaler är belägna på Sprängkullsgatan 23-25 i Hagaområdet, Göteborg. Delar av utbildningen bedrivs också vid institutionens filialer i Angered och Biskopsgården.

Det här är vi

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 130 anställda och vi ger såväl socionomprogram som mastersprogram, familjeterapiutbildning, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå.

I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.