Göteborgs universitet
Bild
Stadsbild över Göteborg
Foto: Johan Wingborg

Om oss

Institutionen för socialt arbete är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Med 1 500 studenter och 130 medarbetare är institutionen idag en av universitetets största.

Majoriteten av våra studenter finns inom socionomprogrammet, vilket är ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i Sverige. Vårt huvudämne är socialt arbete och vi bedriver undervisning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Våra lokaler är belägna på Sprängkullsgatan 23-25 i Hagaområdet, Göteborg. Delar av utbildningen bedrivs också vid institutionens filialer i Angered och Biskopsgården.