Göteborgs universitet
Bild
Foto av en modellhjärna i plast
Länkstig

Kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi

Inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi studeras sambanden mellan hjärna och beteende. Inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi studeras sambanden mellan hjärna och beteende.Inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi studeras sambanden mellan hjärna och beteende.Inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi studeras sambanden mellan hjärna och beteende.

Forskargrupp: Integrative Cognitive Neuroscience Lab (ICON Lab)

Ett gemensamt tema i forskargruppen ICON Lab är att besvara olika frågor om hur hjärnan skapar (och formas av) tankar, känslor, och beteende, samt hur hjärnan relaterar till psykisk ohälsa. Detta tema är av naturen tvärvetenskapligt och forskning inom området kräver ofta samarbete mellan psykologer och läkare för att framgångsrikt kunna använda metoder som hjärnavbildning och kognitiva tester i studier av både friska forskningspersoner och patienter. Vår forskning är speciellt inriktad på hjärnans formbarhet under inlärning, åldrandet av hjärnan i relation till minnesförmåga samt hur kognition och känslor påverkas vid neurologiska och psykiatriska tillstånd.

Vår forskargrupp organiserar också utbildningen inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi vid psykologiska institutionen. Kurserna är listade nedan:

PX1161 Neuropsykologi, 30 hp (fristående kurs på grundnivå)

PM1629 Biologisk psykologi, 15 hp (kurs inom psykologprogrammet)

PS2107 Mänsklig neuropsykologi, 9 hp (del av internationell master i psykologi)

PZ2201 Neuropsykologi - diagnostik och testmetodik i vuxenklinisk verksamhet, 15 hp (kurs på specialistnivå för psykologer)

PX2129 Neuropsykologi för psykologer, 15 HP (kurs på specialistnivå för psykologer)

Medlemmar

Martin Lövdén, Professor    
Inlärning, Plasticitet, Utveckling, Åldrande

Stefan Winblad, Lektor, Docent, Leg. psykolog    
Exekutiva funktioner, emotion, social kognition, neurologisk och psykiatrisk sjukdom

Marie Eckerström, Lektor, Med. Dr., Leg. psykolog    
Klinisk neuropsykologi, Kognitiv nedsättning i relation till demenssjukdomar, utmattningssyndrom, och virala infektioner i centrala nervsystemet

Sindre Rolstad, Lektor    
Klinisk neuropsykologi    

Gaia Olivo, Biträdande lektor, M.D  
Inlärning, Plasticitet, Utveckling, hjärnavbildning, fMRI

Amos Pagin, Doktorand  
Intelligens, inlärning    Intelligence, Learning

Isac Sehlstedt, Doktorand   
Arbetsminne, Exekutiva funktioner mentalisering, språkutveckling, beröring, EEG, ögonrörelsemätningar   

Gustaf Glavå, Doktorand  
Patologisk Hjärntrötthet, fNIRS, klinisk neuropsykologi   

Maria Gröndal, Doktorand, Leg. psykolog   
Emotioner, irritabilitet /ilska, hormoner, kvinnohälsa, premenstruella besvär