Göteborgs universitet
Bild
Foto av en modellhjärna i plast
Foto: Kristin Lidell
Länkstig

Kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi

Inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi studeras sambanden mellan hjärna och beteende.

Forskargrupp: Integrative Cognitive Neuroscience Lab (ICON Lab)

Forskningsområde

Ett gemensamt tema i forskargruppen ICON Lab är att besvara olika frågor om hur hjärnan skapar (och formas av) tankar, känslor, och beteende, samt hur hjärnan relaterar till psykisk ohälsa. Detta tema är av naturen tvärvetenskapligt och forskning inom området kräver ofta samarbete mellan psykologer och läkare för att framgångsrikt kunna använda metoder som hjärnavbildning och kognitiva tester i studier av både friska forskningspersoner och patienter. Vår forskning är speciellt inriktad på hjärnans formbarhet under inlärning, åldrandet av hjärnan i relation till minnesförmåga samt hur kognition och känslor påverkas vid neurologiska och psykiatriska tillstånd.

Forskningsprojekt

Medlemmar

Martin Lövdén, Professor    
Inlärning, Plasticitet, Utveckling, Åldrande

Stefan Winblad, Lektor, Docent, Leg. psykolog    
Exekutiva funktioner, emotion, social kognition, neurologisk och psykiatrisk sjukdom

Marie Eckerström, Lektor, Med. Dr., Leg. psykolog    
Klinisk neuropsykologi, Kognitiv nedsättning i relation till demenssjukdomar, utmattningssyndrom, och virala infektioner i centrala nervsystemet

Sindre Rolstad, Lektor    
Klinisk neuropsykologi    

Gaia Olivo, Biträdande lektor, M.D  
Inlärning, Plasticitet, Utveckling, hjärnavbildning, fMRI

Toms VoitsPostdoktor
Åldrande, plasticitet, hjärnavbildning, två-/flerspråkighet

Amos Pagin, Doktorand  
Intelligens, inlärning    

Isac Sehlstedt, Doktorand   
Arbetsminne, exekutiva funktioner, mentalisering, språkutveckling, beröring, EEG, ögonrörelsemätningar   

Gustaf Glavå, Doktorand  
Patologisk hjärntrötthet, fNIRS, klinisk neuropsykologi   

Maria Gröndal, Doktorand, Leg. psykolog   
Emotioner, irritabilitet /ilska, hormoner, kvinnohälsa, premenstruella besvär