Länkstig

Neuropsykologi för psykologer

Kurs
PZ2129
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17466
Ansökan stängd

Kort om kursen

Denna kurs vänder sig till dig som har en psykologexamen och önskar att fördjupa dina kunskaper i ämnet. Under kursen lär du dig hjärnans funktionella organisation samt fördjupar din kunskap om dess samband med perceptuella, kognitiva, emotionella och sociala funktioner. Vidare så ökar du din kunskap om hur kognition, känsloliv och beteende påverkas av skada, sjukdom och funktionsbegränsning.

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som är psykolog och som önskar fördjupad kunskap inom det neuropsykologiska kunskapsfältet. Vi kombinerar psykologisk kunskap med kunskap om hjärnans funktion och organisation. Du får en fördjupad förståelse för neuropsykologiska aspekter bakom såväl normal som avvikande funktion.

Kursen inleds med en genomgång av hjärnans funktionella anatomi och de viktigaste hjärnavbildningsteknikerna. Därefter följer en fördjupning inom områdena perception, uppmärksamhet, minne, exekutiv funktion och socioemotionell funktion.

Föreläsningar och gruppdiskussioner ger dig en ökad förståelse för de problem patienter uppvisar vid avvikande hjärnfunktion och du kommer att ges utrymme att fördjupa dina kunskaper i form av ett eget arbete. Detta ger dig förutsättningar för att arbeta med personer som uppvisar funktionsnedsättningar.

Läs mer om: Psykologiska institutionens specialistutbildning för psykologer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen är ackrediterad som två specialistkurser hos Psykologförbundet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en distanskurs