Länkstig

Martin Lövdén

Professor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Martin Lövdén

Jag forskar och undervisar primärt inom kognitiv neurovetenskap, med ett speciellt fokus på inlärning och utveckling under hela livet.

Våra förmågor till inlärning och minne ligger bakom människans mest fantastiska prestationer. Dessa förmågor är också avgörande för en persons välmående och hälsa genom hela livet. Målen med min forskning är därför att upptäcka och beskriva de viktigaste principerna som styr mänsklig inlärning, att beskriva de förändringar i hjärnan som påverkar försämringar i inlärning och minne under åldrandet, och att förstå rollen som inlärning spelar i utveckling och åldrande. Jag hoppas att denna kunskap i förlängningen kommer att kunna användas för att förbättra människors inlärning och utveckling genom hela livet.

För aktuell information om min forskning och populärvetenskaplig blog: Lövden Lab - en del av Life Lab. För en fullständig publikationslista se Google Scholar.

Mitt professorsporträtt på GU Play (video - 01:10)

Blir vi smartare av att gå i skolan? (video - 02:24)