Länkstig

Martin Lövdén

Professor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Martin Lövdén

Martin Lövdén forskar och undervisar primärt inom kognitiv neurovetenskap, med ett speciellt fokus på inlärning, minne, och åldrande

Våra förmågor till inlärning och minne ligger bakom människans mest fantastiska prestationer. Dessa förmågor är också avgörande för en persons välmående och hälsa genom hela livet. Målen med Lövdéns forskning är därför att beskriva de viktigaste principerna som styr mänsklig inlärning och de faktorer som påverkar äldre människors förmåga till inlärning och minne. Han hoppas att denna kunskap i förlängningen kommer att kunna användas för att förbättra människors inlärning och utveckling genom hela livet.

För aktuell information om hans forskning: Lövden Lab - en del av Life Lab. För en fullständig publikationslista se Google Scholar.

Hans professorsporträtt finns på GU Play (video - 01:10)

Se också: Blir vi smartare av att gå i skolan? (video - 02:24)