Länkstig

Gustaf Glavå

Doktorand

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Gustaf Glavå

Gustaf forskar och undervisar om hjärnans funktion. Mer specifikt om hur hjärnans funktion och kognition förändras efter skador och sjukdomar.

Avhandlingsprojekt

I sitt avhanldingsarbete bedriver Gustaf forskning inom fältet klinisk neuropsykologi och klinisk neurovetenskap med syftet att förbättra psykologisk behandling och diagnostisering av patologisk hjärntrötthet. För att nå syftet används hjärnavbildning, kognitiva tester och intervjuer.

Övrig Forskning

Utöver sitt avhandlingsprojekt arbetar Gustaf i projektet: "Mätning av neuronal aktivering, kognition och hjärntrötthet i relation tillfysisk aktivitet och prestationsförmåga hos vuxna som erhållit neurotoxiskbehandling i barndomen”.

Undevisning

Gustaf undervisar inom funktionell neuroanatomi och klinisk neuropsykologi.

Forskargruppsanknytning

Gustaf ingår i Lövdén Lab som är en del av ICON Lab.