Länkstig

Neuropsykologi

Kurs
PX1161
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Neuropsykologi är ett kunskapsområde som beskriver sambanden mellan hjärna och beteende, samband som idag ofta diskuteras inom psykologi, pedagogik, och vid neurologisk och psykologisk ohälsa. På den här kursen lär du dig hur vår hjärna är uppbyggd och vilken betydelse hjärnans funktion har för tankar, beteenden och känsloliv. Kursen ger dig också en ökad förståelse för de problem som avvikande hjärnfunktioner kan medföra.

Om utbildningen

Startar inte HT24. Kursen planeras att starta igen HT25.

Kunskapen om hjärnans betydelse för tankar, känsloliv och beteende har under senare år växt sig allt starkare och har idag en naturlig plats inom psykologin, men också i samhällsdebatten.

Den här kursen ger dig en gedigen orientering i neuropsykologi, det kunskapsområde som beskriver sambanden mellan hjärna och beteende. Vi går igenom hur hjärnans utveckling och funktion påverkar möjligheten att tillgodogöra sig kunskap och hur våra olika tankeprocesser som minne, uppmärksamhet och språk är kopplade till hjärnans funktion.

Du lär dig också om vilken betydelse vår livsföring har för hjärnans funktion, samt hur skador, sjukdomar och psykiatriska tillstånd kan resultera i en nedsatt förmåga att förstå och agera i vardagen.

Kursen består av fyra delkurser. Efter en introduktion följer en genomgång av olika kognitiva funktionsområden och en översikt av kognitiva funktionsbegränsningar. Kursen avslutas sedan med en orientering i emotionell och social neuropsykologi.

Kursen kan specifikt passa dig som arbetar, eller vill arbeta, inom vård, omsorg eller pedagogik, exempelvis med personer som har funktionsnedsättningar relaterade till hjärnans funktion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Efter studierna

Kursen kan fungera som en vidareutbildning i neuropsykologi för dig som har examen med inriktning mot vård, omsorg, behandling, socialt arbete eller skola, eller integreras i en yrkesutbildning. Du kan också bygga på med andra kurser i psykologi och ta en kandidat- eller masterexamen i ämnet psykologi.

Kursen fungerar även för alla andra som vill höja sin kompetens och förståelse av ett område som är aktuellt inom många delar av samhället idag.  

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och egna fördjupningar med uppföljande redovisningar. Delkurserna examineras genom individuella skriftliga uppgifter/tentamina, seminarier/övningar och muntliga presentationer.