Länkstig

Stefan Winblad

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Stefan Winblad

Bakgrund

  • Född 1966.
  • Psykologutbildning, 1994, Umeå Universitet.
  • Kognitiv psykoterapiutbildning steg 2, 2003, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi, Stockholm.
  • Filosofie doktor vid Göteborgs universitet, 2006.
  • Universitetslektor i biologisk psykologi med särskild inriktning mot neuropsykologi, 2010.
  • Docent i psykologi, 2019.

Undervisning

Jag är kursledare och föreläser i biologisk psykologi vid Psykologprogrammet, vid grundläggande och avancerade kurser i neuropsykologi samt specialistkurser på avancerad nivå riktad till psykologer i kognitiv neurovetenskap, diagnostisk och testmetodik. Dessutom är jag kursledare och examinator för examensarbetet vid Psykologprogrammet. Jag handleder studerande på grundläggande, avancerad och forskarnivå med inriktning mot neuropsykologi.

Forskningsintresse

Mina forskningsintressen är biologisk psykologi och neuropsykologi med en särskild inriktning mot hur sjukdomar, skador och medfödda variationer påverkar kognition och känsloliv.

Medlem i forskningsgruppen SoCEF (https://psy.gu.se/forskning/funktionsnedsattningar).

Pågående forskning

Neuropsykologiska effekter av premenstruell dysfori. Doktorand: Maria Gröndal. Medarbetare: Elias Eriksson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska).

Mätning av processhastighet vid neurologisk sjukdom och skada. Doktorand: Martin Brandberg. Medarbetare: Hans Samuelsson samt Elisabeth Kenne Sarenmalm (Skaraborgs sjukhus).

Kognitiva, emotionella och socialkognitiva konsekvenser av epilepsikirurgi. Doktorand: Sofia Ljunggren. Medarbetare: Hans Samuelsson samt Kristina Malmgren (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska).

Kognition vid Dystrofia myotonica typ 1. Medarbetare: Christopher Lindberg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Duchenne/Becker Muskeldystrofi – kliniska manifestationer hos kvinnliga anlagsbärare. Medarbetare: Christopher Lindberg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset).

Socialt beslutsfattande vid schizofreni. Psykolog Elin Kjellenberg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Valda publikationer

Skoog, B., Runmarker, B., Winblad, S., Ekholm, S., Andersen, O. (2012). A representative cohort of patients with non-progressive multiple sclerosis at the age of normal life expectancy. Brain 135 (3), 900-11.

Winblad, S., Ekström AB., Meola, G. (2010). Myotonic dystrophy. In Nass, RD., Frank, Y. Cognitive and behavioral abnormalities of pediatric diseases. New York: Oxford University Press.

Winblad, S., Jensen, C., Månsson, J.E., Samuelsson, L., Lindberg, C. (2010). Depression in Myotonic Dystrophy type 1: clinical and neuronal correlates. Behav Brain Funct 19;6:25.

Winblad S, Lindberg C, Hansen S. (2006). Cognitive deficits and CTG repeat expansion size in classical myotonic dystrophy type 1 (DM1). Behav Brain Funct 15;2:16.

Winblad, S., Hellström, P., Lindberg, C., Hansen, S. (2006). Facial emotion recognition in myotonic dystrophy type 1 correlates with CTG repeat expansion. J Neurol Neurosurg Psychiatry 77 (2), 219-23.