Länkstig

Amos Pagin

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Postadress
Box 500
405 30 Göteborg

Om Amos Pagin

Jag är doktorand i psykologi med inriktning mot kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap. Min forskning behandlar bla. frågor om inlärningseffekter rörande abstrakt problemlösningsförmåga hos barn och vuxna. Målet med denna forskning är dels att nå en bättre förståelse för de kognitiva processer som involveras vid sådan problemlösning, och dels att närma sig en psykologisk förklaring till varför denna förmåga har förbättrats över tid (s.k. Flynn-effekten).