Länkstig

Ungdomar och identitet – 2:a utgåvan

Publicerad

Den 21 november kommer den andra utgåvan av Ann Frisén och Philip Hwangs Ungdomar och identitet. Boken som behandlar olika aspekter av ungdomars identitetsutveckling är nu teoretiskt breddad och uppdaterad utifrån de senaste årens forskning. Den har också bidrag från flera nya författare.

Bild
Omslaget på boken Ungdomar och identitet, 2:a upplagan
Foto: Natur & Kultur

Antologin beskriver centrala teman som kön och genus, kropp och sexualitet, etnicitet, språk samt identitet på internet. Avslutningsvis diskuteras hur identiteten utvecklas i övergången mellan ungdom och ung vuxen. Många citat och exempel levandegör innehållet – och låter ungdomarnas egna röster komma till tals.

Om författarna

Ann Frisén (red.) är professor i psykologi vid Göteborgs universitet och leg. psykolog. Hennes forskning rör ungdomars och unga vuxnas utveckling och livsvillkor med speciellt fokus på identitet, kroppsuppfattning och mobbning.

Philip Hwang (red.) är professor i tillämpad psykologi vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hans forskning handlar främst om barns, ungdomars och unga vuxnas psykologiska utveckling.

Medförfattare är Elin Almér, Kjerstin Almqvist, Sofia Berne, Py Liv Eriksson, Fanny Gyberg, Thomas Johansson, Johanna Kling, Jane Kroger och Maria Wängqvist.

Antologi
Natur & Kultur Akademisk