Länkstig

Ny forskningsöversikt: Utsatt på internet

Publicerad

Statens medieråd har med hjälp av forskare från Psykologiska institutionen tagit fram en ny forskningsöversikt som ger en samlad bild av den forskning som finns om nätmobbning. Förhoppningen är att den ska kunna utgöra ett stöd åt skolpersonal och andra som söker användbara metoder mot nätmobbning.

Bild
Forskningsöversikt: Utsatt på internet
Foto: Statens medieråd

Hat, kränkningar och mobbning. För vissa barn och unga är detta en del av en digital vardag. I dag visar studier att unga upplever kommunikationen på nätet som mer aggressiv än utanför.

I Statens medieråds forskningsöversikt ”Utsatt på internet” ges en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen. Fokus ligger på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning.

Utvärderingar av de program som specifikt fokuserar på att motverka nätmobbning visar på en positiv effekt: andelen som är utsatta eller som nätmobbar andra minskar. Metoderna kan därmed användas för att förebygga och åtgärda nätmobbning. I många av dessa metoder finns inslag som bygger på att lyfta fram barns och ungas egna röster och tankar.

En förhoppning med sammanställningen är att den ska ge stöd åt skolpersonal och andra nära barn-professionella som söker användbara metoder mot nätmobbning.

Om författarna

Forskningsöversikten är skriven av fil.dr. Sofia Berne och professor Ann Frisén vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Båda har länge forskat om olika former av nätmobbning och publicerat flera vetenskapliga artiklar inom området.