Göteborgs universitet
Bild
Baksidan av två huvuden, båda med mörkbrunt hår, i bakgrunden en föreläsare.
Foto: Natalie Greppi

Vår forskning

Göteborgs universitet är Sveriges enda universitet med praktikbaserad forskning som spänner över konstområdena design, visuell konst, film och fotografi såväl som konsthantverk, litterär gestaltning, curatoriell praktik och konstutbildning.

Vår forskning bidrar till miljö-, samhälls- och kulturutmaningar genom engagemang i tvärdisciplinära projekt. HDK-Valands forskningsmiljö värdesätter ett brett och inkluderande forskningskoncept där kunskap produceras i etablerade forskningsformat, experimentell konstnärlig praktik och utbildning. Aktuell forskning är tydligt märkbar internationellt genom artefakter, utställningar, publikationer och performanceverk.

Foto: Johan Wingborg

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management

Torsten och Wanja Söderbergs professur i Design Management ska utveckla ny kunskap och nya praktikformer i mötet mellan den konstnärliga designpraktiken, den vetenskapliga teorin samt praktiken inom management och företagsekonomi. Ämnesinriktning kan skifta över tiden, men ska dock alltid ligga inom områdena design och ekonomi. Professuren är inte tidsbegränsad.

2007 donerade Torsten Söderbergs Stiftelse 40 miljoner kronor till Konstnärliga fakulteten och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Innehavare av professuren: Elena Raviola

Professuren innehas sedan 1 september 2018 av Elena Raviola, forskare vid HDK-Valand och föreståndare för Business and Design Lab.

Tidigare innehavare av professuren:

  • Lisbeth Svengren Holm
  • Ulla Johansson

Forskningscentra och nätverk

HDK-Valands forskande personal medverkar i flera olika centrumbildningar och nätverk inom Göteborgs universitet och i internationella forskningsnätverk.