Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Natalie Greppi

Vår forskning

Göteborgs universitet är Sveriges enda universitet med praktikbaserad forskning som spänner över konstområdena design, visuell konst, film och fotografi såväl som konsthantverk, litterär gestaltning, curatoriell praktik och konstutbildning.

Vår forskning bidrar till miljö-, samhälls- och kulturutmaningar genom engagemang i tvärdisciplinära projekt. HDK-Valands forskningsmiljö värdesätter ett brett och inkluderande forskningskoncept där kunskap produceras i etablerade forskningsformat, experimentell konstnärlig praktik och utbildning. Aktuell forskning är tydligt märkbar internationellt genom artefakter, utställningar, publikationer och performanceverk.

Våra forskningsprojekt

Forskningscentra och nätverk

HDK-Valands forskande personal medverkar i flera olika centrumbildningar och nätverk inom Göteborgs universitet och i internationella forskningsnätverk.