Bild
Svart bakgrund, ett vitrandigt gement d i vänstra delen av den svarta bilden
Länkstig

Dynamo Väst – Nätverk för gestaltad livsmiljö

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, nätverket Urban Futures och Västra Götalandsregionen

Kort beskrivning

Dynamo Väst är ett nätverk som samlar organisationer och verksamheter inom gestaltad livsmiljö inom Västra Götalandsregionen. Syftet är att ta fram ny kunskap och öka kompetensen om gestaltad livsmiljö, samt att främja delaktighet och engagemang.

Nätverket är initierat av Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, nätverket Urban Futures och Västra Götalandsregionen. Genom att medverka i Dynamo Väst bidrar organisationer och verksamheter till att stärka området gestaltad livsmiljö inom vår region. Dynamo Väst samordnas av Västra götalandsregionen. 

Konstnärliga fakulteten utbildar och forskar inom Gestaltad livsmiljö. Hur det kan främja demokratisering och människors inflytande över boendemiljöer, offentliga rum och mötesplatser.

Läs mer och hitta kontakter på vår hemsida