Bild
miljöbild från pågående workshop inom projekt
Länkstig

Forskningsprojekt åker på turné

Forskningsprojektet Lek i Staden åker denna vår ut på en turné, både för att sprida kunskap och samla in nya perspektiv. Forskningen handlar om hur konstnärliga metoder och verktyg på ett hållbart sätt kan utveckla platser som främjar lek och återhämtning för alla åldrar. Första stoppet blir i februari på Röhsska museet.

Det fyra år långa forskningsprojektet, som finansieras av FORMAS och som avslutas i oktober 2024, har till stor del byggt på samskapande och lärande genom experiment, så som testbyggen. Något man inom design ofta kallar för prototyper. Turnén benämns som en ”metodturné” och fokus är att synliggöra de metoder och verktyg som har använts inom projektet.
− Med metoder menar vi tillvägagångssättet, hur vi arbetar med hållbar utveckling i praktiken. Vi såg ett behov att samtala kring våra initiala resultat innan vi knyter ihop säcken, säger Helena Hansson, projektledare för Lek i staden och fortsätter;
− Via metodturnén kan våra lokala experiment sättas i relation till andras lokala experiment så att mer generella lösningar kan utkristalliseras. Genom diskussion med andra aktörer, såväl forskare som praktiker inom samma fält hoppas vi att förankra kunskapen på ett bredare plan.
 

porträttbild på Helena Hansson
Foto: Maja Kristin Nylander

Metodturnén kommer att bestå av presentationer, panelsamtal, gruppdiskussioner och en publikinteraktiv utställning där metoder och verktyg packas upp, jämförs och. Förhoppningen är att turnén även ska bidra till nya samarbeten och forma ett starkare nätverk för verksamma inom området. För att möjliggöra detta önskar projektet en bred representation av deltagare för att få in olika perspektiv. Urvalet görs när intresseanmälningarna kommit in. Med utgångspunkt från turnén kommer även en metodguide att produceras under hösten 2024 och presenteras våren 2025.
− I stället för endast traditionella forskningspublikationer, som ofta har en begränsad spridning i akademiska kretsar, ska metodturnén ligga till grund för en metodguide, som förhoppningsvis kan inspirera och hjälpa andra, att bli bättre beställare och utövare, menar Hansson

Hon berättar även att tid har varit ett centralt begrepp inom projektet, exempelvis hur man skapar tid och plats för samverkan under projektets gång och hur hållbara processer kan växa och gro över tid, även efter projektets slut.
− Att arbeta med prototyper har lett till en ökad förståelse, som i sin tur har triggat nya prototyper att ta form. Den process vi jobbar med är öppen och relativt oförutsägbar, vilket gör den mer förankrad i en verklighet, men också svår att organisera och avgränsa - nya frågor och idéer dyker ständigt upp.
 

detaljbild från workshop

Organisation bakom projektet
Lek i staden drivs av HDK-Valand, Göteborgs universitet och finansieras av det statliga forskningsrådet Formas, inom området Gestaltad livsmiljö. Projektet har sin bas i Linnarhult, ett rekreationsområde beläget i Nordöstra Göteborg och är ett samarbete mellan HDK-Valand, Västra Götalandsregionens Kulturförvaltning, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Eco Agroforestry Center i Linnarhult.

Västra Götalandsregionen (VGR) bidrar med tid och kunskap i projektet men har även delfinansierat vissa aktiviteter, exempelvis inom metodturnén. Kultur Ungdom, plus Hemslöjdskonsulenterna, som är en del av VGR, har enligt Helena Hansson varit viktiga bidragsgivare och agerat bollplank under processen. En särskilt viktig person för projektet har varit Mania Teimouri som arbetar som konsulent inom samtida konst, arkitektur, form och design på Kulturförvaltningen, VGR. Teimouri har varit delaktig i projektet sedan starten. Hon har en lång erfarenhet av stads- och samhällsutvecklingsfrågor med barn och unga i fokus och har därför kunnat bidra med kunskap för att främja dessa intressen.
− Som samarbetspart i detta forskningsprojekt har vi kunnat lära oss mer om de metoder som gör det möjligt för barn, unga och vuxna att utifrån sina egna förutsättningar skapa och utveckla en plats. Målet är att denna kunskap ska spridas till fler inom regionen. Exempelvis för att öka kompetensen hos arkitekter, designers och konstnärer som arbetar i deltagarbaserade projekt eller i sammanhang där kommunen arbetar med platsutveckling, säger Mania Teimouri.

 

Metodturnéns stopp – datum, plats och tema

 • 29 februari - Röhsska museet i Göteborg
  Utställningsprojketet ”Linnarhult berättar” möter Designklubben i Biskopsgården under rubriken Samskapa landskap
  Läs mer om eventet här
  STÄNGD ANMÄLAN

   
 • 4 april - Form Design Center i Malmö
  Pilprojektet i Linnarhult möter Växtvärket i Malmö
  Läs mer om eventet här

  INSTÄLLT
   
 • 4 maj, Craft Days på Not Quite i Fengersfors 
  Bygget av scen/utebio i Linnarhult möter Egnahemsfabriken på Tjörn
  Läs mer om eventet här

   
 • 8 juni, Frihamnen
  HDK-Valand i Göteborg och Community Cup/
  Keramikprojektet i Linnarhult möter forskningsprojektet ”Household surplus” vid Linnéuniversitetet
  Läs mer om eventet
  Anmäl dig här
   

 • 27 augusti - Form Design Center i Malmö
  Pilprojektet i Linnarhult möter Växtvärket i Malmö


Tidigare genomförda aktiviteter inom projektet (urval):

 • Pilplanteringsprojekt våren 2021
 • Bygge av scen/utomhusbio hösten 2021
 • Utställningsprojekt våren/hösten 2022
 • Care & repair cafeer våren/hösten 2023
 • Keramikprojekt hösten 2023