Göteborgs universitet
Bild
Workshop participants interacting
Workshop "Vibes and Leaks" facilitated by Kym Ward during first workshop "How To Say It”, hosted by erg, Brussels 27 - 31 January 2020
Länkstig

Detta EU-finansierade projekt baseras på peer-learning och en kollektiv forskningsmetod. Programmet består av workshops, offentliga evenemang, en online publiceringsplattform och en publikation. Programmet utvecklas transnationellt av tre konstskolor: erg (Bryssel, BE), HDK-Valand (Göteborg, SE) och ISBA (Besançon, FR).

* Titeln är inspirerad av bell hooks bok "Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom" (1994).


Ifrågasätter neutralitet och jämlikhet inom konstnärlig utbildning, produktion och konsumtion

Under de senaste tio åren har tendenser av polarisering och diskriminering i samhället fått inflytande på attityder och beteenden inom utbildning, samt effekter på lärande och undervisning i våra klassrum. I ett försök att möta dessa samtida hot mot mångfald har frågor om pedagogisk inkludering tagit mer plats.

Som tre stora aktörer inom konstnärlig högre utbildning (erg Bryssel, ISBA Besançon och HDK-Valand)  har vi sett det akuta behovet av att agera på dessa politiska och sociala frågor och föreslår att vi hanterar denna historiska utmaning genom ett kollektivt fokus på frågor inkluderande lärande och undervisning.

Intersektionalitet hävdar att förtryck (baserade på rasism, sexism, homofobi, klassism etc.) är sammankopplade och inte kan undersökas separat. Kritiska intersektionella feministiska pedagogiker har nu visat sig ge värdefulla konceptuella och praktiska verktyg för att fokusera på inkludering. Detta gäller särskilt inom konstområdet, där undervisningen är öppen för att utforma och tillämpa nya kritiska ramar, verktyg för analys och kreativa metoder.

Programmets mål är att främja inkluderande pedagogik och ifrågasätta neutralitet och jämlikhet inom konstnärlig utbildning, produktion och konsumtion.

Programmet riktar sig till konstnärer, forskare, studenter, lärare och administratörer och bjuder in människor från olika bakgrunder, områden, förmågor, könsidentifiering, sexuell läggning, etnicitet och religion att kollektivt utforska hur intersektionella och de-koloniala metoder kan aktivera och sprida förkroppsligade och teoretiska kunskaper.

Kollektiv forskning och peer-learning

Programmet bygger på kollektiv forskning och peer learning. Detta innebär att roller under programmet kommer att förhandlas fram och inte baseras på en normativ skillnad mellan lärare och studenter. Resultaten i form av arbeten, metoderna och verktyg, som utvecklats under programmet, kommer att spridas på flera sätt: praktiseras och testas i våra respektive undervisningsmiljöer, delas på en öppen online-plattform/arkiv, publiceras i en tryckt publikation samt diskuteras under flera offentliga evenemang.

Deltagande skolor

Projektets webbplats

http://ttttoolbox.net/

Finansiering

Projektet är ett Erasmus Strategic Partnership (2019-2022) finansierat av EU.

HDK-Valand team

 • André Alves

 • Rose Brander

 • Ida Flik

 • Lani Fusako DuVall

 • Andreas Engman

 • Danielle Heath

 • Samantha Hookway

 • Gloria López

 • Åke Sjöberg

 • Kolbrún Inga Söring

 • Nontokozo Tshabalala

 • Eva Weinmayr

 • Lucy Wilson