Göteborgs universitet

GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Bild
Filmrullens ande
Länkstig

I april 2019 beslutade rektor att GPS400 skulle inrättas som ”Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet” under en sexårsperiod. Inom centret genomför representanter från fyra fakulteter vid GU och flera institutioner vid Chalmers samverkande visuell forskning tillsammans med arkiv, bibliotek, museer, myndigheter, ideella organisationer, kommersiella aktörer och civilsamhälle. Gemensamt testar, utvecklar, och utforskar vi visuellt källmaterial samt sprider empiriskt verifierbar kunskap om dåtida, samtida och framtida bilder och bildbruk via innovativa visuella modeller och metoder. Det långsiktiga målet är att etablera GPS400 som en permanent akademisk resurs för internationell och interdisciplinär samverkande visuell forskning.

Foto: Kamerareportage
Foto: Kamerareportage