Göteborgs universitet

GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Bild
Filmrullens ande
Länkstig

GPS400 identifierar, digitaliserar, analyserar och presenterar hur visuella källmaterial har använts historiskt samt hur de idag och i framtiden kan användas som empiriskt trovärdiga källor, som analytiskt metodutvecklande verktyg och som kulturellt värdefulla verk. I nära dialog med omvärlden kombinerar vi AI-baserade analyser av storskaliga data med detaljerade närläsningar av enskilda verk, perioder och platser. Vårt långsiktiga mål är att etablera GPS400 som en permanent tvärvetenskaplig resurs och infrastruktur för samverkande visuell forskning. I januari 2023 inledde vi vår andra treårsperiod som centrum för samverkande visuell forskning och fakultetsgemensam infrastruktur vid HUM.