Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Bild
radhus, flicka klättrar upp
Länkstig

I april 2019 beslutade rektor att GPS400 skulle inrättas som ”Centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet” under en sexårsperiod. Inom centret genomför representanter från fyra fakulteter vid GU och flera institutioner vid Chalmers samverkande visuell forskning tillsammans med arkiv, bibliotek, museer, myndigheter, ideella organisationer, kommersiella aktörer och civilsamhälle. Gemensamt testar, utvecklar, och utforskar vi visuellt primärkällmaterial samt sprider empiriskt verifierbar kunskap om dåtida, samtida och framtida bilder och bildbruk via innovativa visuella modeller och metoder. Det långsiktiga målet är att etablera GPS400 som en permanent akademisk resurs för internationell och interdisciplinär samverkande visuell forskning.

Aktuellt

GPS400-konferensen framflyttad till 12–14 oktober 2021

Rådande omständigheter gör att GPS400-konferensen 2020 flyttas fram ett år till 12–14 oktober 2021. Platsen blir densamma på Röhsska museet.

Under våren 2021 återkommer vi med mer detaljerad information om program och ny anmälan, men redan nu vill vi önska er alla varmt välkomna till Göteborg och GPS-konferensen 2021!