Länkstig

Autistiskt skrivande i neuromixade rum: att återta ett annat modersmål

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
HDK-Valand

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektet utgår från neurodiversitet som en resurs i konstnärlig forskning och utbildning. I forskningsprojektet undersöker vi bland annat autistiska erfarenheter i litterära gestaltningar, vad det innebär att uppfatta och uppskatta autistiskt språk och perception och vilka de politiska, etiska och filosofiska konsekvenserna är av ett neurodiversitetsperspektiv.

Vad är autistiskt skrivande och läsande? På vilka sätt kan neurodiversitet förändra litterär praktik och pedagogik? Hur skapa neuromixade rum som inte domineras av neurotypiska sätt att skriva, tänka och vara?

Forskningsprojektet drivs utifrån ett perspektiv på neurodiversitet där olika hjärnors sätt att fungera är en tillgång och inte en brist. Inom autismforskning, som tidigare präglats av medicinska, terapeutiska och anhörigperspektiv genereras nya teoretiska och metodologiska kunskaper när forskningen i högre grad bedrivs av autistiska forskare. Projektet utgår från neurodiversitet som en resurs i konstnärlig forskning och utbildning. I forskargruppen undersöker vi bland annat autistiska erfarenheter i litterära gestaltningar, vad det innebär att uppfatta och uppskatta autistiskt språk och perception och vilka de politiska, etiska och filosofiska konsekvenserna av ett neurodiversitetsperspektiv är. Vi kombinerar metoder som kollektivt skrivande, autoetnografi, konstnärlig läsning och översättning.

Central för projektet är en skrivkurs som ges på HDK-Valand och vänder sig till autistiska skrivande personer. I kursen skriver, läser och samtalar studenterna om autistisk litteratur och forskning i ett neuromixat rum som inte styrs av neurotypiska funktionssätt. 

I forskningsprojektet undersöks hur neurodiversitet förändrar och förnyar skrivande praktiker och reflektion. Projektet kommer att utmynna i tvärvetenskapliga artiklar och en samskriven publikation utifrån skrivkursen.

Medverkande forskare

Elisabeth Hjorth, Jonna Bornemark, Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Anna Nygren