Länkstig

Autistiskt skrivande i neuromixade rum: att återta ett annat modersmål

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
HDK-Valand

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Projektet utgår från neurodiversitet som en resurs i konstnärlig forskning och utbildning. I forskningsprojektet undersöker vi bland annat autistiska erfarenheter i litterära gestaltningar, vad det innebär att uppfatta och uppskatta autistiskt språk och perception och vilka de politiska, etiska och filosofiska konsekvenserna är av ett neurodiversitetsperspektiv.

Vad är autistiskt skrivande och läsande? På vilka sätt kan neurodiversitet förändra litterär praktik och pedagogik? Hur skapa neuromixade rum som inte domineras av neurotypiska sätt att skriva, tänka och vara?

Forskningsprojektet drivs utifrån ett perspektiv på neurodiversitet där olika hjärnors sätt att fungera är en tillgång och inte en brist. Inom autismforskning, som tidigare präglats av medicinska, terapeutiska och anhörigperspektiv genereras nya teoretiska och metodologiska kunskaper när forskningen i högre grad bedrivs av autistiska forskare. Projektet utgår från neurodiversitet som en resurs i konstnärlig forskning och utbildning. I forskargruppen undersöker vi bland annat autistiska erfarenheter i litterära gestaltningar, vad det innebär att uppfatta och uppskatta autistiskt språk och perception och vilka de politiska, etiska och filosofiska konsekvenserna av ett neurodiversitetsperspektiv är. Vi kombinerar metoder som kollektivt skrivande, autoetnografi, konstnärlig läsning och översättning.

Central för projektet är en skrivkurs som ges på HDK-Valand och vänder sig till autistiska skrivande personer. I kursen skriver, läser och samtalar studenterna om autistisk litteratur och forskning i ett neuromixat rum som inte styrs av neurotypiska funktionssätt. 

I forskningsprojektet undersöks hur neurodiversitet förändrar och förnyar skrivande praktiker och reflektion. Projektet kommer att utmynna i tvärvetenskapliga artiklar och en samskriven publikation utifrån skrivkursen.

Medverkande forskare

Elisabeth Hjorth, Jonna Bornemark, Hanna Bertilsdotter Rosqvist, Anna Nygren

Publikationer i svenska tidskrifter och dagspress

Bornemark, J., Hjorth, E., Nygren. A., 2022. Det finns andra språk – de kan betraktas som hot eller möjlighet. Aftonbladet 20220806 

Bornemark, J. 2023. Vi behöver bredda samhället så att särarter odlas i stället för att filas av – bara så kan vi ta till vara vår arts hela rikedom. DN 20230513 

Hjorth, E. 2021. Vi försöker fortfarande rädda författarna undan funktionsvariationerna. DN 20121220 

Hjorth, E & Nygren, A. (red) 2023. Vi kanske kan prata i kors på våra egna språk? Tidskriften Kritiker nr 67. 

Hjorth, E & Nygren, A. 2022. Autistisk Oetik. Lyrikvännen 2022:2 

Nygren, A. & Bertilsdotter Rosqvist, H. 2022. DEN AUTISTISKA ROMANTIKEN OCH KÄRLEKEN TILL VÄRLDEN. Ord&Bild 5 2022 

Nygren, A. 2022. ”Alfabetiskt ordnad eller på annat sätt ordnad enligt mina associationskedjor”. Om en autistisk poetik som del av estetiken i Monika Fagerholms DIVA”Finsk Tidskrift 2022:5) 

Nygren, A. 20203. ”En neuro-ologisk omsorgspraktik för högskolan”. Tidskriften Idé 2023:3 

Referee granskade publikationer i internationella tidskrifter

Accepterade/Publicerade 

Bertilsdotter Rosqvist, H., Hultman, L., Österborg Wiklund, S., Nygren, A., Storm, P. and Sandberg, G. 2023. Intensity and variable attention: Counter narrating ADHD, from ADHD deficits to ADHD difference. British journal of social work

Bertilsdotter Rosqvist, H., Nygren, A. O’Donoghue, S. 2023. Moving through a textual space autistically. Journal of Medical Humanities

Bertilsdotter Rosqvist, H., & Nygren, A. 2023. I am that name? naming neurotypical imaginaries of the sole autist in autistic/autism fiction. Canadian Journal of Disability Studies, 12(1), 117–140.  

Bertilsdotter Rosqvist H, Hjorth E, Nygren A. 2023. Meeting up in broken word/times: communication, temporality and pace in neuromixed writing. Medical Humanities. doi: 10.1136/medhum-2022-012384 

Bertilsdotter Rosqvist, H., Hultman, L., Österborg Wiklund, S., Nygren, A., Storm, P. and Sandberg, G. in press. Naming ourselves, becoming neurodivergent scholars. Accepted for publication in Disability & Society 

Bertilsdotter Rosqvist, H., Hultman, L., Österborg Wiklund, S., Nygren, A., Storm, P. and Sandberg, G. in press. ADHD in higher education and academia. Accepted for publication in Canadian Journal of Disability Studies 

Bertilsdotter Rosqvist, H., Nygren, A. & O’Donoghue, S. in press. Earthlove – theorizing neurodivergent reader love of A room called earth. Accepted for publication in YJLI  - Journal of Language, Literature and Culture

Hjorth, E & Nygren. 2022. Autistic p-Oh!- Ethics. PARSE Issue 15 2022.3 

Nygren, A. & Bertilsdotter Rosqvist, H. 2022. Theorizing Autistic Sexualities as Collective Poetic Experiences. OUGHT, 4(1) 

Nygren, A. 2023. “Empathy with Nature and an Autistic Spirituality” i Journal of Ecohumanism 2023:2 

Presentation/Föreläsning/Performance

Hjorth, E., Nygren, A. Autistics have six senses: taste, smell, touch, hearing, sight, and the words. VR | Swedish Research Annual Symposium in Artistic Researc. Transformations ‘22  

Hjorth, E. Fake News and Old Truths. Konsfack Research Week. 20230329 

Hjorth, E., Nygren, A. Must Love Always be an Autopsy. Communality & the Arts: Place, Sustainability and Heritage – November 8–9, 2022 at Inter Arts Center, Malmö