Göteborgs universitet
Bild
händer som arbetar med textil och tråd
”Export/Import Copenhagen”, Rosa Tolnov Clausen, 2019
Foto: Kohei Usuda
Länkstig

Forskningsutbildning: Konstnärlig gestaltning

Forskarutbildningsämnet konstnärlig gestaltning är sedan 2023 en överordnad kategori som är grundad i praktikerna hos de olika forskningsområdena; konsthantverk, design, design management, fri konst, film, litterär gestaltning, och fotografi.

De separata allmänna studieplaner för doktorsexamina i konsthantverk, design, film, fri konst, litterär gestaltning och fotografi som vi tidigare tillämpade är numera ersatta av ett övergripande program som omfattar de olika forskningsinriktningarna: konsthantverk, design, design management, konsthantverk, film, litterär gestaltning, samt fotografi. Vi betraktar dessa inriktningar som expansiva i den bemärkelsen att vi aktivt stöder multidisciplinära och transdisciplinära projekt som kan bygga på mer än en typ av konstnärlig praktik.

En gemensam allmän studieplan blir mer meningsfull och effektiv, där varje specialisering ingår som valmöjlighet. För närvarande har vi doktorander som avslutar sina studier enligt det äldre systemet med separata allmänna studieplaner, medan nyrekryterade doktorander kommer att börja enligt den nyligen reviderade allmänna studieplanen: "Konstnärlig gestaltning" som omfattar alla dessa ämnen och specialiseringar. I praktiken innebär det ingen förändring av vare sig innehållet, formerna eller deltagandet i forskarutbildningen, utan de institutionella grunddokumenten som ligger till grund för den formella examen har uppdaterats och förenklats. Se studieplanerna och mer detaljerad information om våra forskarutbildningar.

Forskningsmiljö

Utbildningen på forskarnivå vid HDK-Valand är en integrerad del av institutionens utbildning-, forskning- och samverkansuppdrag i samhället. Doktoranderna ingår i någon av HDK-Valands enheter, där de är uppskattade kollegor i vår gemenskap av studenter, utövare, lärare, forskare och administratörer.

HDK-Valand har erbjudit studier på forskarnivå sedan början av 2000-talet och har utexaminerat cirka 50 doktorer sedan Kim Jeoung-Ahs blev den första konstnärliga doktorn år 2006 med sin avhandling "Paper-Composite Porcelain": Characterisation of Material Properties and Workability from a Ceramic Art and Design Perspective". 

Nyligen avslutade projekt

Inom forskningsutbildningsämnet Konstnärlig gestaltning