Göteborgs universitet
Bild
genrebild fri konst
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Forskningsutbildning: Konstnärlig gestaltning

Forskarutbildningsämnet konstnärlig gestaltning är sedan 2023 en överordnad kategori som är grundad i praktikerna hos de olika forskningsområdena; konsthantverk, design, design management, fri konst, film, litterär gestaltning, och fotografi.

Forskningsfrågor och metoder är kopplade till områdenas samtida och historiska tillämpningar, samt till för områdena relevant teoribildning. Inom ramen för ämnet konstnärlig gestaltning sker både fördjupning inom respektive område och ämnesöverskridande korsbefruktningar, något forskningsmiljön aktivt verkar för och ger möjlighet till. Utveckling och förnyelse är grundläggande och avser såväl gestaltning som kritisk reflektion, vilka betraktas som två samverkande delar. Centralt för ämnet är doktorandens eget konstnärliga arbete.