Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Postadress
HDK-Valand
Box 131, 405 30 Göteborg
Besöksadress
HDK-Valand i Göteborg
Kristinelundsgatan 6-8 samt Vasagatan 50

--

HDK-Valand i Steneby
Besöks-, post- och leveransadress:
Hemslöjdsvägen 1
666 95 Dals Långed

Har du en idé som du tror skulle passa för ett samarbete med våra studenter, inom ramen för utbildningen?

För att få till ett samarbete inom ett utbildningsprogram är det viktigt att planering och överenskommelse sker i god tid. Det är våra utbildningars lärandemål som är avgörande för om ett samarbete är lämpligt eller inte.

På våra programsidor hittar du mer information om våra program, inklusive utbildningsplan där lärandemålen (på en övergripande nivå) är formulerade. Om du skulle vilja diskutera möjligheterna till samarbete med ett program - ta kontakt med programansvarig. Kontaktuppgifter till programansvarig hittar du även på aktuell utbildnings programsida.

Ämnen och utbildningar på HDK-Valand

Har du förslag på ett uppsatsämnen eller examensarbeten som du tror skulle vara intressant för våra studenter? Eller vill du kanske tipsa om ett jobb, praktikplats eller uppdrag där du tänker att våra studenter har kompetensen?

Registrera ditt erbjudande i universitetets Annonsportal. Via Annonsportalen kan du nå alla studenter inom Göteborgs universitet samtidigt som du har möjlighet att förtydliga vilken kompetens du söker.

Till Annonsportalen

Utbildningshandläggarna svarar på frågor för dig som är eller vill bli student på HDK-Valand. Kontakta oss för frågor om exempelvis antagning och behörighet, kursregistrering, tillgodoräknande och övriga studierelaterade frågor.

Studievägledarna ger studievägledning och stöd till dig som vill bli eller är student på HDK-Valand. Nuvarande studenter kan också hitta mer information om studievägledning och stöd under studietiden på HDK-Valands studentsidor.