Göteborgs universitet
Länkstig

ArtMonitor avhandlingar från Konstnärliga fakulteten

ArtMonitor är den konstnärliga fakultetens förlag. Det publicerar fakultetens licentiat- och doktorsavhandlingar. Det har ytterligare två uppdrag: (i) att publicera böcker som kommer från fakultetens forskningsverksamhet, och (ii) att publicera ”working papers” som kommer från utbildnings- och forskningsverksamheten inom fakultetens akademiska samfund.

Ladda ned och beställa

Du kan hitta och ladda ned avhandlingar från Konstnärliga fakulteten via Göteborgs universitets databas för publikationer Gupea.

Du kan också beställa dem genom universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet: e-postadress acta@ub.gu.se, eller via vanliga bokhandlare och nätbutiker. Undantag kan gälla för avhandlingar som är utgivna på förlag, kontakta förlaget direkt i så fall.

2023

99. Rewinding Internationalism. An Exhibitionary Inquiry on the Political Imaginary

Nick Aikens, filosofie doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet
ArtMonitor, diss, Göteborg 2023  

ISBN 978-91-8069-437-7 (tryckt version)
ISBN 978-91-8069-438-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78835

98. Techniques of Ecstasy: Rumori – Tracing Sound

Esaias Järnegard, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
ArtMonitor, diss, Göteborg 2023  

ISBN: 978-91-8069-467-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-468-1 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78836

97. I otakt med tiden. En genealogi av svensk musiklärarutbildning

Lena Ostendorf, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
ArtMonitor, diss, Göteborg 2023  

ISBN: 978-91-8069-439-1 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-440-7 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78627

96. Cuts and Continuities: Caste-subaltern imaginations of the Bengal famine of 1943

Ram Krishna Ranjan, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet
ArtMonitor, diss, Göteborg 2023 

ISBN: 978-91-8069-381-3 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-382-0 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78202

95. “Sketch and Talk” – Drawing Lines Between Humans, the Interior, and Stuff. Design Methodologies for Well-Being in Prisons, Forensic Psychiatric Hospitals, and Special Residential Youth Homes

Franz James, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK-Valand, Göteborgs universitet
ArtMonitor, diss, Göteborg 2023 

ISBN: 978-91-8069-149-9 5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-150-5
(digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/76386

94. Slöjdundervisning med nyanlända elever – om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum

Emma Gyllerfelt, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2023 

ISBN: 978-91-8069-147-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-148-2 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/76131

2022

93. Crying Rya: a practitioner's narrative through handweaving

Emelie Röndahl, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konsthantverk vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, vid Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2022

ISBN978-91-8009-901-1 (printed version)
ISBN 978-91-8009-902-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72743

92. Den klingande verklighetens föränderlighet: Mot ett vidgat gestaltningsutrymme

Tomas Löndahl, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2022

978-91-8009-785-7 (tryckt version)
978-91-8009-786-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/71324

91. The Objectivity Laboratory: Propositions on Documentary Photography

Kerstin Hamilton, filosofie doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2022

ISBN 978-91-8009-725-3 (tryckt version)
ISBN 978-91-8009-726-0 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://hdl.handle.net/2077/70822

90. Geo-Aesthetical Discontent: Svalbard, the Guide and Post-Future Essayism

Eva la Cour, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, vid Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2022

ISBN 978-91-8009-648-5 (tryckt version)
ISBN 978-91-8009-649-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
http://hdl.handle.net/2077/70297

89. An Operatic Game-Changer: The Opera Maker as Game Designer and the Potentials of Ludo-Immersive Opera

Hedvig Jalhed, filosofie doktorsavhandling i ämnet scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, vid Göteborgs universitet.  
ArtMonitor, diss, Göteborg 2022

ISBN: 978-91-8009-608-9 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-609-6 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70289

2021

88. A Never-Ending Thirst: Artistic Reforms to Neoliberal-Teflon Imperviousness

André Alves, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2021

ISBN 978-91-8009-528-0 (trycktversion)
ISBN
978-91-8009-529-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

87. Designing Together: A Frugal Design Approach. Exploring Participatory Design in a Global North-South Cooperation Context

Helena Hansson, doktorsavhandling i ämnet design vid HDK-Valand, Göteborgs universitet ArtMonitor, diss, Göteborg 2021

ISBN 978-91-8009-464-1 (tryckt version)
ISBN 978-91-8009-465-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

86. Jazz in Worship and Worship in Jazz: The musical language of Liturgical, Sacred, and Spiritual Jazz in a Postsecular Age

Uwe Steinmetz, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning, vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2021

ISBN: 978-91-8009-386-6  (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-387-3  (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

85. Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar

Monica Frick Alexandersson, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ArtMonitor, diss, Göteborg 2021

ISBN: 978-91-8009-276-0 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-277-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

84. Television Without Frontiers

Andjeas Ejiksson, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet Konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2021

ISBN: 978-91-8009-208-1 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-209-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

83. Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning

Joakim Andersson, filosofie doktorsavhandling i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2021

ISBN: 978-91-8009-194-7 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-195-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

2020

82. Vem vittnar för vittnet? Det litterära verket som vittnesmål och översättning

Khashayar Naderehvandi, filosofie doktorsavhandling i Konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2020
Autor, Göteborg 2020

ISBN: 978-91-984037-7-0 (tryckt version)
ISBN: 978-91-984037-8-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

81. Noun to Verb: an investigation into the micro-politics of publishing through artistic practice

Eva Weinmayr, filosofie doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2020

Inget ISBN

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

80. Circumscribing Tonality: Upper Secondary Music Students Learning the Circle of Fifths

Niklas Rudbäck, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2020

ISBN: 978-91-8009-028-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-029-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

79. Designing for and with Ambiguity: Actualising Democratic Processes in Participatory Design Practices with Children

Annelies Vaneycken, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK-Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2020

ISBN: 978-91-7833-858-0 (Tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-859-7 (Digital version)
Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 78. Rörlig och stabil, bred och spetsig - Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan

Cecilia Jeppson, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2020

ISBN: 978-91-7833-832-0 (tryckt version)
ISBN: 78-91-7833-833-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 77. Att göra plats för traditioner - Antagonism och kunskapsproduktion inom folk- och världsmusikutbildning

Ingrid Hedin Wahlberg, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2020

ISBN: 978-91-7833-830-6 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-831-3 (digital version)
Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 76. Orchestrating Timbre – Unfolding Processes of Timbre
and Memory in Improvisational Piano Performance

Magda Mayas, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2020

ISBN: 978-91-7833-722-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-723-1 (digital version)
Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2019

75. World Wide Workshop: The Craft of Noticing

Nicolas Cheng, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet i ämnet konsthantverk vid HDK - Högskolan för konsthantverk och design, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2019

ISBN:978-91-7833-610-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-611-1 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

74. Melankoliska fragment: om essäfilm och tänkande

Patrik Eriksson, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet filmisk gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2019

ISBN:978-91-7833-566-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-567-1 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

73. Tvärsöver otysta tider: Att skriva genom Västerbottens och New Englands historier och språk tillsammans med texter av Susan Howe

Imri Sandström, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2019

ISBN:978-91-984037-3-2 (tryckt version)
ISBN: 978-91-984037-4-9 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 72. An Inexplicable Hunger – flutist)body(flute (dis)encounters

Marina Pereira Cyrino, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Avhandlingen innehåller även tio ljud/video-stycken, du hittar dem i universitetets databas GUPEA.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2019

ISBN: 978-91-7833-213-7 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-214-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

71. Adaptive Design for Circular Business Models in the Automotive Manufacturing Industry

Thomas Nyström, licentiat-uppsats i ämnet design vid HDK - Högskolan för konsthantverk och design, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, lic. theses, Göteborg 2019

ISBN: 978-91-985171-2-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-985171-3-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

70. Vems hand är det som gör? En systertext om konst/konsthantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid

Frida Hållander, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konsthantverk vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet i samverkan med Konstfack, Stockholm.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2019

ISBN: 978-91-85549-40-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-85549-41-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2018

69. Before Sound: Transversal Processes in Site-Specific Sonic Practice

Åsa Stjerna, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2019

ISBN: 978-91-7833-213-7 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-214-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

68. Glitching the Fabric: Strategies of New Media Art Applied to the Codes of Knitting and Weaving

David N.E. McCallum, filosofie doktorsavhandling i ämnet digital gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2018

ISBN: 978-91-7833-139-0 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-140-6 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

67. Det svarta blocket I världen. Läsningar, samtal, transkript

Hanna Nordenhök, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
Rámus., diss, Göteborg 2018

ISBN 978-91-86703-85-1 (tryckt version)
ISBN 978-91-86703-87-5 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

66. Exploring pitfalls of participation and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu, Kenya

Helena Kraff, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg g 2018

ISBN: 978-91-982421-7-1 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982421-8-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2017

65. When Art Is Put Into Play: A Practise-based Research Project on Game Art

Arne Kjell Vikhagen, filosofie doktorsavhandling i ämnet digital gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor diss, Göteborg 2017

ISBN: 978-91-982421-5-7 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982421-6-4 (digital verison)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

64. Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser

Lena O. Magnusson, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor diss, Göteborg 2017

ISBN: 978-91-982423-8-6 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982423-9-3 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

63. Embodying Openness: A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form-Giving

Ariana Amacker, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor diss, Göteborg 2017

ISBN: 978-91-982423-6-2 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982423-7-9 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2016

62. Lerbaserad erfarenhet och språklighet

Mårten Medbo, filosofie doktorsavhandling i ämnet konsthantverk vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2016

ISBN: 978-91-982423-4-8 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982423-5-5 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

61. Positioner i dans – om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik

Märtha Pastorek Gripson, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ,
ArtMonitor, diss, Göteborg 2016

ISBN: 978-91-982422-6-3 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982422-7-0 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

60. (re)Forming Accounts of Ethics in Design: Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together

Andrew Whitcomb, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2016

ISBN: 978-91-982423-2-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982423-3-1 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

59. Händelsehorisont || Event horizon. Distribuerad fotografi

Cecilia Grönberg, filosofie doktorsavhandling i ämnet fotografisk gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2016

ISBN: 978-91-85905-85-0 (tryckt version)
ISBN: 978-91-85905-86-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

58. The Rhythm of thinking. Immanence and Ethics in Theater Performance

Johan Petri, konstnärlig doktorsavhandling i ämnetscenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2016

ISBN: 978-91-982423-0-0 (tryck version)
ISBN: 978-91-982423-1-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

57. Queer Community through Photographic Acts. Three Entrances to an Artistic Research Project Approaching LGBTQIA Russia

Annica Karlsson Rixon, filosofie doktorsavhandling i ämnet fotografisk gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2016

ISBN: 978-91-88031-03-7 (tryck version)
ISBN: 978-91-88031-30-3 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

56. Händelser på ytan - shibori som kunskapande rörelse

Thomas Laurien, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2016

ISBN 978-91-982422-8-7 (tryckt version)
ISBN 978-91-982422-9-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

55. I ritens rum - om mötet mellan tyg och människa / In a Room of Rites - Cloth Meeting Human

Birgitta Nordström, konstnärlig licentiatuppsats i ämnet konsthantverk vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, lic. theses, Göteborg 2016

ISBN: 978-91-982422-4-9 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982422-5-6 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2015

54. Ecologies of Practices and Thinking

Elke Marhöfer, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet fri konst vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
Art Monitor, diss, Göteborg 2015

ISBN: 978-91-982422-2-5

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

53. For every word has its own shadow: Sunsets, Notes From Underground, Waves

Lisa Tan, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet fri konst vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
Art Monitor, diss, Göteborg 2015

ISBN: 978-91-982422-1-8

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

52. En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner

Marie-Louise Hansson Stenhammar, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
Art Monitor, diss, Göteborg 2015

ISBN: 978-91-981712-8-0

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

51. Never heard before: a musical exploration of organ voicing

João Segurado, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, i samarbete med Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet.
Art Monitor, diss, Göteborg 2015
ISBN: 978-91-981712-6-6 (tryckt version)
ISBN: 978-91-981712-7-3 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

49. Minnesrörelser

Helga Krook, filosofie doktorsavhandling i ämnetlitterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2015

ISBN: 978-91-979948-7-3

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2014

50. När andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid

Mara Lee Gerdén, filosofie doktorsavhandling i ämnetlitterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2014

ISBN: 978-91-86133-58-0
Utgiven på Glänta produktion

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

48. Signing and Singing - Children in Teaching Dialogues

Tina Kullenberg, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2014

ISBN: 978-91-981712-3-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-981712-4-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

47. När musik gör skillnad - genus och genrepraktiker i samspel

Carina Borgström Källén, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2014

ISBN: 978-91-981712-1-1 (tryckt version)
ISBN: 978-91-981712-2-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

46. Performing History. Fotografi i Sverige 1970-2014

Niclas Östlind, filosofie doktorsavhandling i ämnetfotografi vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2014

ISBN: 978-91-981712-0-4

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

45. Design for Service: A framework for exploring designers’ contribution as interpreter of users’ experience

Katarina Wetter Edman, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högsskolan för design och konsthantverk, Göteborg universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2014

ISBN: 978-91-979993-9-7

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

44. Den kapitalistiska skådespelaren – aktör eller leverantör?

Ulf Friberg, filosofie doktorsavhandling i ämnet scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
Bokförlaget Korpen, diss, Göteborg 2014

ISBN: 978-91-7374-813-1

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2013

43. Komposition. Trädgården – som förgrenar sig. Några ingångar till en kompositorisk praktik

Anders Hultqvist, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper i samverkan med Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
Skrifter från musikvetenskap nr.102, diss, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-85974-19-1

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

42. Meaning in the Making: Introducing a hermeneutic perspective on the contribution of design practice to innovation

Marcus Jahnke, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högsskolan för design och konsthantverk, Göteborg universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-979993-7-3

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

41. Intermezzon i medieundervisningen - gymnasieelevers röster och subjektspositioneringar
Annika Hellman, licentiatuppsats i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, lic. theses, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-981712-5-9

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

40. Linjer. Musikens rörelser - komposition i förändring

Kim Hedås, konstnärlig doktorsavhandling i ämnetmusikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborg universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-979993-6-6

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.
 

39. Infrafaces: Essays on the Artistic Interaction

Marco Muñoz, filosofie doktorsavhandling i ämnet, digital gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-979993-5-9

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

38. Hur låter dikten? Att bli ved II

Fredrik Nyberg, filosofie doktorsavhandling i ämnet, litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-979948-2-8

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

37. Orgelsång och psalmspel - musikalisk gestaltning av församlingssång

Per Högberg, filosofie doktorsavhandling i ämnetmusikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborg universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-979993-4-2

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

36. På insidan av tystnaden - en undersökning

Sten Sandell, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2013

ISBN: 978-91-979993-3-5

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2012

35. Light Shapes Spaces: Experience of Distribution of Light and Visual Spatial Boundaries

Ulrika Wänström Lindh, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högsskolan för design och konsthantverk, Göteborg universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2012

ISBN: 978-91-979993-2-8

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

34. Barns musikkomponerande i tradition och förändring

Anniqa Lagergren, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2012

ISBN: 978-91-979993-1-1

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

33. Devices. On Hospitality, Hostility and Design

Martin Avila, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högsskolan för design och konsthantverk, Göteborg universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2012

ISBN: 978-91-979993-0-4

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

32. Jag går från läsning till gestaltning - beskrivningar ur en monologpraktik

Lena Dahlén, filosofie doktorsavhandling i ämnet scensik gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2012

ISBN: 978-91-7844-840-1

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2011

31. "Think'st thou to seduce me then?" Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620)

Katarina A. Karlsson, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikaliskgestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-9-7

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

30. A Field of Possibilities: Designing and Playing Digital Musical Instruments
Per Anders Nilsson, filosofie
doktorsavhandling i ämnet musikaliskgestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-8-0

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

29. the Sky is Blue

Tina Carlsson, filosofie doktorsavhandling i ämnet fri konst vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-976667-2-5

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

28. Service Design

Katarina Wetter Edman, licentiatuppsats i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, lic. theses, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-7-3

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

27. Musik och språk i samverkan

Katharina Dahlbäck, licentiatuppsats i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, lic. theses, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-6-6

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

26. Ateljésamtalets utmaning - ett bildningsperspektiv

Christian Wideberg, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-5-9

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

25. "Lasciatemi morire" o farò "La Finta Pazza"

Elisabeth Belgrano, filosofie doktorsavhandling i ämnet scenisk gestaltningvid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-4-2

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

24. Anteckningar om spår

Lars Wallsten, filosofie doktorsavhandling i ämnet fotografisk gestaltning vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-3-5

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

23. Jag hör röster överallt - Step by Step

Andreas Gedin, filosofie doktorsavhandling i ämnet fri konst vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-2-8

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

22. Claiming Space: Discourses on Gender, Popular Music, and Social Change

Cecilia Björk, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2011

ISBN: 978-91-978477-1-1

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2010

21. Att peka ut det osynliga i rörelse. En didaktisk studie av taktart i musik

Cecilia Wallerstedt, filosofie doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2010

ISBN: 978-91-978477-0-4

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

20. Sångaren på den tomma spelplatsen - en poetik. Att gestalta Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube

Sven Kristersson, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2010

ISBN: 978-91-977758-9-2

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

19. You Told Me - verkberättelser och videoessäer
Magnus Bärtås, filosofie doktorsavhandling i ämnet fri konst vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2010

ISBN: 978-91-977758-8-5

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

18. Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet

Olle Zandén, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2010

ISBN: 978-91-977758-7-8

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

17. Kroppar under träd - en miljö för konstnärlig forskning

Henric Benesch, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2010

ISBN: 9789197775861

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

16. Concrete fashion: Dress, art, and engagement in public space

Kajsa G. Eriksson, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
ArtMonitor, diss, Göteborg 2010

ISBN: 978-91-977758-4-7

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2009

15. Art and the Real-time Archive: Relocation, Remix, Response

David Crawford, filosofie doktorsavhandling i ämnet digital gestaltning vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2009

ISBN: 978-91-977758-1-6

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

14. Att ge form åt musikaliska gestaltningar. En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör

Ragnhild Sandberg Jurström, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2009

ISBN: 978-91-977757-9-3

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

13. Free Ensemble Improvisation

Harald Stenström, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2009

ISBN: 97891977757-8-6

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

12. Musik som handling. Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d'Archi

Anders Tykesson, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2009

ISBN: 9789197775779

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

11. Spaces of Encounter: Art and Revision in Human-Animal Relations

Bryndis Snaebjornsdottir, filosofie doktorsavhandling i ämnet fri konst vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2009

ISBN: 978-91-977757-6-2

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

10. Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan

Marie-Helene Zimmerman Nilsson, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2009

ISBN: 978-91-977757-5-5

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

9. Actor-Spectator in a Virtual Reality Arts Play. Towards new artistic experiences in between illusion and reality in immersive virtual environments

Magali Ljungar-Chapelon,filosofie doktorsavhandling i ämnet digital gestaltning vid Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2009

ISBN: 978-91-977757-1-7

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2008

8. Off the grid

Mike Bode & Staffan Schmidt, filosofie doktorsavhandling i ämnet fri konst vid Konsthögskolan Valand, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2008

ISBN: 978-91-977757-0-0

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

7. Fashion-able: Hacktivism and Engaged Fashion Design

Otto von Busch, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2008

ISBN: 978-91-977757-2-4

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

6. Imagination, Form, Movement and Sound: Studies in Musical Improvisation

Svein Erik Tandberg, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2008

ISBN: 978-91-975-911-8-8

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

5. "Sweetenings" and "Babylonish Gabble": Flute Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th centuries

Maria Bania, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2008

ISBN: 978-91-975911-7-1

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2007

4. Studier omkring artikulasjon i tysk romantisk orgelmusikk, 1800-1850. Med et tillegg om registreringspraksis

Vidar Vikören, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2007

ISBN: 978-91-975911-6-4

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

3. Toward Poetics of Fibre Art and Design. Aesthetic and Acoustic Qualities of Hand-tufted Materials in Interior Spatial Design

Kaja Tooming, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2007

ISBN: 978-91-975911-5-7

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2006

2. Paper-Composite Porcelain. Characterisation of Material Properties and Workability from a Ceramic Art and Design Perspective

Kim Jeoung-Ah, filosofie doktorsavhandling i ämnet design vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2006

ISBN: 91-975911-2-2

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

1. Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva postitioneringar i samtal med lärare och skolledare

Monica Lindgren, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor, diss, Göteborg 2006

ISBN: 91-975911-1-4

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.