Göteborgs universitet
Länkstig

ArtMonitor avhandlingar från Konstnärliga fakulteten

ArtMonitor är den konstnärliga fakultetens förlag. Det publicerar fakultetens licentiat- och doktorsavhandlingar. Det har ytterligare två uppdrag: (i) att publicera böcker som kommer från fakultetens forskningsverksamhet, och (ii) att publicera ”working papers” som kommer från utbildnings- och forskningsverksamheten inom fakultetens akademiska samfund.

Ladda ned och beställa

Du kan hitta och ladda ned avhandlingar från Konstnärliga fakulteten via Göteborgs universitets databas för publikationer Gupea.

Du kan också beställa dem genom universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet: e-postadress acta@ub.gu.se, eller via vanliga bokhandlare och nätbutiker. Undantag kan gälla för avhandlingar som är utgivna på förlag, kontakta förlaget direkt i så fall.

2023

97. Lena Ostendorf (Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap) 

Filosofie doktor
I otakt med tiden. En genealogi av svensk musiklärarutbildning 
ArtMonitor, diss Göteborg 2023  

ISBN: 978-91-8069-439-1 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-440-7 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78627

96. Ram Krishna Ranjan (Konstnärlig gestaltning)

konstnärlig doktor
Cuts and Continuities: Caste-subaltern imaginations of the Bengal famine of 1943 ArtMonitor, diss Göteborg 2023 

ISBN: 978-91-8069-381-3 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-382-0 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/78202

95. Franz James (design) 

Filosofie doktor
“Sketch and Talk” – Drawing Lines Between Humans, the Interior, and Stuff. Design Methodologies for Well-Being in Prisons, Forensic Psychiatric Hospitals, and Special Residential Youth Homes
ArtMonitor, diss Göteborg 2023 

ISBN: 978-91-8069-149-9 5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-150-5
(digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/76386

94. Emma Gyllerfelt (Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap)

Filosofie doktor
Slöjdundervisning med nyanlända elever – om multimodal interaktion och kommunikation i slöjdklassrum

ArtMonitor, diss Göteborg 2023 

ISBN: 978-91-8069-147-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8069-148-2 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/76131

2022

93. Crying Rya: a practitioner's narrative through handweaving

Emelie Röndahl, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konsthantverk vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, vid Göteborgs universitet.
ArtMonitor dissertation, Göteborg 2022

ISBN978-91-8009-901-1 (printed version)
ISBN 978-91-8009-902-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72743

 

92. Den klingande verklighetens föränderlighet: Mot ett vidgat gestaltningsutrymme

Tomas Löndahl, filosofie doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.
ArtMonitor dissertation, Göteborg 2022.

978-91-8009-785-7 (tryckt version)
978-91-8009-786-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/71324

 

91. The Objectivity Laboratory: Propositions on Documentary Photography

Kerstin Hamilton, filosofie doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet.
ArtMonitor dissertation, Göteborg 2022.

ISBN 978-91-8009-725-3 (tryckt version)
ISBN 978-91-8009-726-0 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
https://hdl.handle.net/2077/70822

 

90. Geo-Aesthetical Discontent: Svalbard, the Guide and Post-Future Essayism

Eva la Cour, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, vid Göteborgs universitet.
ArtMonitor dissertation, Göteborg 2022

ISBN 978-91-8009-648-5 (tryckt version)
ISBN 978-91-8009-649-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA:
http://hdl.handle.net/2077/70297

 

89. An Operatic Game-Changer: The Opera Maker as Game Designer and the Potentials of Ludo-Immersive Opera

Hedvig Jalhed, doktorsavhandling i ämnet scenisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, vid Göteborgs universitet.  
ArtMonitor dissertation, Göteborg 2022.

ISBN: 978-91-8009-608-9 (printed version)
ISBN: 978-91-8009-609-6 (digital version) 

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/70289

2021

88. A Never-Ending Thirst: Artistic Reforms to Neoliberal-Teflon Imperviousness

 

André Alves, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, vid Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2021.

ISBN 978-91-8009-528-0 (trycktversion)
ISBN
978-91-8009-529-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

87. Designing Together: A Frugal Design Approach. Exploring Participatory Design in a Global North-South Cooperation Context

Helena Hansson, doktorsavhandling i ämnet design vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, vid Göteborgs universitet ArtMonitor dissertation, Göteborg 2021.

ISBN 978-91-8009-464-1 (tryckt version)
ISBN 978-91-8009-465-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

86. Jazz in Worship and Worship in Jazz: The musical language of Liturgical, Sacred, and Spiritual Jazz in a Postsecular Age

Uwe Steinmetz, doktorsavhandling i ämnet Musikalisk gestaltning, vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2021.

ISBN: 978-91-8009-386-6  (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-387-3  (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

85. Omsorg, välvilja och tystnadskultur – diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar

Monica Frick Alexandersson, doktorsavhandling i ämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2021.

ISBN: 978-91-8009-276-0 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-277-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

84. Television Without Frontiers
Andjeas Ejiksson, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet Konstnärlig gestaltning vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet.ArtMonitor, diss. Göteborg, 2021

ISBN: 978-91-8009-208-1 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-209-8 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

83. Kommunikation i slöjd och hantverksbaserad undervisning
Joakim Andersson, doktorsavhandling i Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, vid
HDK-Valand - Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet. ArtMonitor, diss. Göteborg, 2021

ISBN: 978-91-8009-194-7 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-195-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

2020

82. Vem vittnar för vittnet? Det litterära verket som vittnesmål och översättning
Khashayar Naderehvandi, doktorsavhandling i Konstnärlig gestaltning,
vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet. ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020.
Autor, Göteborg 2020.

ISBN: 978-91-984037-7-0 (tryckt version)
ISBN: 978-91-984037-8-7 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA
 

 

81. Noun to Verb: an investigation into the micro-politics of publishing through artistic practice
Eva Weinmayr, doktorsavhandling i Konstnärlig gestaltning, vid HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet. ArtMonitor, diss. Göteborg, 2020.
https://cutt.ly/noun-to-verb

Inget ISBN

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

80. Circumscribing Tonality: Upper Secondary Music Students Learning the Circle of Fifths
Niklas Rudbäck, doktorsavhandling i ämnet Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap,
vid HDK-Valand - Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2020.

ISBN: 978-91-8009-028-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-8009-029-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

79. Designing for and with Ambiguity: Actualising Democratic Processes in Participatory Design Practices with Children
Annelies Vaneycken, doktorsavhandling i ämnet design vid HDK-Valand - Högskolan för konst och design, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2020.

ISBN: 978-91-7833-858-0 (Tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-859-7 (Digital version)
Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 

78. ”Rörlig och stabil, bred och spetsig” - Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan
Cecilia Jeppson, doktorsavhandling i ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2020.

ISBN: 978-91-7833-832-0 (tryckt version)
ISBN: 78-91-7833-833-7 (digital version)
Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 

77. Att göra plats för traditioner - Antagonism och kunskapsproduktion inom folk- och världsmusikutbildning
Ingrid Hedin Wahlberg, doktorsavhandling i ämnet musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2020.

ISBN: 978-91-7833-830-6 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-831-3 (digital version)
Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 

76. Orchestrating Timbre – Unfolding Processes of Timbre
and Memory in Improvisational Piano Performance

Magda Mayas, doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2020.

ISBN: 978-91-7833-722-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-723-1 (digital version)
Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

2019

75. World Wide Workshop: The Craft of Noticing
Nicolas Cheng, avhandling för konstnärlig doktorsexamen i ämnet Konsthantverk, vid HDK - Högskolan för konsthantverk och design, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2019.

ISBN:978-91-7833-610-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-611-1 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 

74. Melankoliska fragment: om essäfilm och tänkande
Patrik Eriksson, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet filmisk gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2019.

ISBN:978-91-7833-566-4 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-567-1 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.
 

73. Tvärsöver otysta tider: Att skriva genom Västerbottens och New Englands historier och språk tillsammans med texter av Susan Howe
Imri Sandström, konstnärlig doktorsavhandling i ämnet litterär gestaltning vid Akademin Valand, Göteborgs universitet. ArtMonitor dissertation, Göteborg 2019.

ISBN:978-91-984037-3-2 (tryckt version)
ISBN: 978-91-984037-4-9 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 

72. An Inexplicable Hunger – flutist)body(flute (dis)encounters
Marina Pereira Cyrino, doktorsavhandling i ämnet musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Avhandlingen innehåller även tio ljud/video-stycken, du hittar dem i universitetets databas GUPEA; http://hdl.handle.net/2077/59147

ArtMonitor dissertation, Göteborg 2019.
ISBN: 978-91-7833-213-7 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-214-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA

 

71. Adaptive Design for Circular Business Models in the Automotive Manufacturing Industry
Thomas Nyström, licentiat-uppsats i ämnet design vid HDK - Högskolan för konsthantverk och design, Göteborgs universitet.

ArtMonitor, lic. theses, Göteborg 2019
ISBN: 978-91-985171-2-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-985171-3-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA
 

70. Vems hand är det som gör? En systertext om konst/konsthantverk, klass, feminism och om viljan att ta strid
Frida Hållander, avhandling för konstnärlig doktorsexamen i ämnet Konsthantverk vid HDK - Högskolan för design och konsthantverk, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet i samverkan med Konstfack, Stockholm.

ArtMontor, dissertation, Göteborg 2019.
ISBN: 978-91-85549-40-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-85549-41-2 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

Kontakta Konstfack om du vill beställa ett tryckt exemplar. 

2018

69. Before Sound: Transversal Processes in Site-Specific Sonic Practice
Åsa Stjerna,
konstnärlig doktorsavhandling,Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
ArtMonitor, diss. Göteborg 2019
ISBN: 978-91-7833-213-7 (tryckt version)
ISBN: 978-91-7833-214-4 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

Kontakta universitetsbiblioteket om du vill köpa en tryckt kopia.
 

68. Glitching the Fabric: Strategies of New Media Art Applied to the Codes of Knitting and Weaving
David N.E. McCallum, digital gestaltning
ArtMonitor, diss. Göteborg 2018
ISBN: 978-91-7833-139-0 (printed version)
ISBN: 978-91-7833-140-6 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs univrsitets databas GUPEA.
   

 67. Det svarta blocket I världen. Läsningar, samtal, transkript
Hanna Nordenhök, 
konstnärlig doktorsavhandling, litterär gestaltning
Rámus., diss. Göteborg 2018
ISBN 978-91-86703-85-1 (printed version)
ISBN 978-91-86703-87-5 (digital version)

Ladda ned avhandlingen från Göteborgs universitets databas GUPEA.

 

66. Exploring pitfalls of participation and ways towards just practices through a participatory design process in Kisumu, Kenya

Helena Kraff, design
HDK, Högskolan för design och konsthantverk (School of Design and Crafts) 
ArtMonitor diss 66, Göteborg 2018
ISBN: 978-91-982421-7-1 (printed version)
978-91-982421-8-8 (digital version)

Innehåll

2017

65. When Art Is Put Into Play: A Practise-based Research Project on Game Art
Arne Kjell Vikhagen, Digital gestaltning
Akademin Valand
ArtMonitor diss. 65 Göteborg 2017
ISBN: 978-91-982421-5-7 (tryckt version)
978-91-982421-6-4 (digital verison)

Innehåll
 

64. Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser
Lena O Magnusson, Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
HDK - Högskolan för design och konsthantverk
ArtMonitor diss. 64 Göteborg 2017
ISBN: 978-91-982423-8-6 (tryckt version)
ISBN: 978-91-982423-9-3 (digital version)

Innehåll
 

63. Embodying Openness: A Pragmatist Exploration into the Aesthetic Experience of Design Form-Giving
Ariana Amacker, Design
HDK - Högskolan för design och konsthantverk
ArtMonitor diss. 63 Göteborg 2017
ISBN: 978-91-982423-6-2 (printed version)
ISBN: 978-91-982423-7-9 (digital version)
Innehåll

 

2016

62. Lerbaserad erfarenhet och språklighet

Mårten Medbo, Konsthantverk
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
ArtMonitor, diss. 62 Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982423-4-8 (Printed version)
ISBN: 978-91-982423-5-5 (Digital version)
Innehåll

 

61. Positioner i dans – om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik

Märtha Pastorek Gripson, Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Högskolan för scen och musik
ArtMonitor, diss. 61 Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982422-6-3 (print version)
ISBN: 978-91-982422-7-0 (digital)
Innehåll

 

60. (re)Forming Accounts of Ethics in Design: Anecdote as a Way to Express the Experience of Designing Together

Andrew Whitcomb, Design
HDK - Högskolan för design och konsthantverk
ArtMonitor, diss. 60 Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982423-2-4, 978-91-982423-3-1
Innehåll

 

59. Händelsehorisont || Event horizon. Distribuerad fotografi
Cecilia Grönberg, Fotografisk gestaltning, Akademin Valand
ArtMonitor, diss. 59 Göteborg 2016
OEI editör
ISBN: 978-91-85905-85-0 Innehåll

 

58. The Rhythm of thinking. Immanence and Ethics in Theater Performance

Johan Petri, konstnärlig doktorsavhandling, Scenisk gestaltning
Högskolan för scen och musik
ArtMonitor, diss. 58 Göteborg 2016
ISBN: 978-91-982423-0-0 (tryck version)
ISBN: 978-91-982423-1-7 (digital version)
Innehåll 

 

57. Queer Community through Photographic Acts. Three Entrances to an Artistic Research Project Approaching LGBTQIA Russia

Annica Karlsson Rixon, Akademin Valand
ArtMonitor, diss. 57 Göteborg 2016
ISBN: 978-91-88031-03-7 (tryck version)
ISBN: 978-91-88031-30-3 (digital version)
Innehåll

 

56. Händelser på ytan - shibori som kunskapande rörelse
Thomas Laurien, Design
HDK - Högskolan för design och konsthantverk
ArtMonitor, diss. 56 Göteborg 2016
ISBN 978-91-982422-8-7 (print)
ISBN 978-91-982422-9-4 (digital)
Innehåll

 

55. I ritens rum - om mötet mellan tyg och människa / In a Room of Rites - Cloth Meeting Human
Birgitta Nordström,
konstnärlig licentiatuppsats,Konsthantverk
HDK - Högskolan för Design och Konsthantverk
ArtMonitor, licentiatuppsats. Göteborg, 2016
ISBN: 978-91-982422-4-9 (tryckt)
ISBN: 978-91-982422-5-6 (e-version)
Innehåll

2015

54. Ecologies of Practices and Thinking
Elke Marhöfer, 
konstnärlig doktorsavhandling, Fri konst, Akademin Valand
Art Monitor, diss. 54 Göteborg 2015

ISBN: 978-91-982422-2-5

Innehåll

 

53. For every word has its own shadow: Sunsets, Notes From Underground, Waves
Lisa Tan,
konstnärlig doktorsavhandling, Fri konst. Akademin Valand
Art Monitor, diss. 53 Göteborg 2015

ISBN: 978-91-982422-1-8

Innehåll

 

52. En avestetiserad skol- och lärandekultur. En studie om lärprocessers estetiska dimensioner
Marie-Louise Hansson Stenhammar, Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
Högskolan för scen och musik
Art Monitor, diss. Göteborg 2015
ISBN: 978-91-981712-8-0
Innehåll

 

51. Never heard before: a musical exploration of organ voicing
João Segurado, Musikalisk gestaltning
Högskolan för scen och musik, i samarbete med Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet
Art Monitor, diss. Göteborg 2015
ISBN: 978-91-981712-6-6 (tryckt version)
ISBN: 978-91-981712-7-3 (PDF/GUPEA)

Innehåll

 

49. Minnesrörelser
Helga Krook, Litterär gestaltning
Akademin Valand
ArtMonitor, diss. Göteborg 2015
ISBN: 978-91-979948-7-3
Innehåll

 


2014

50. När andra skriver: skrivande som motstånd, ansvar och tid
Mara Lee Gerdén
Litterär gestaltning, Akademin Valand
ISBN: 978-91-86133-58-0
Utgiven på Glänta produktion
Innehåll

 

48. Signing and Singing - Children in Teaching Dialogues
Tina Kullenberg
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Högskolan för scen och musik
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-981712-3-5 (tryckt version)
ISBN: 978-91-981712-4-2 (pdf/GUPEA)
Innehåll

 

47. När musik gör skillnad - genus och genrepraktiker i samspel
Carina Borgström Källén
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Högskolan för scen och musik
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-981712-1-1 (tryckt version)
ISBN: 978-91-981712-2-8 (pdf/GUPEA)
Innehåll

 

46. Performing History. Fotografi i Sverige 1970-2014
Niclas Östlind
Fotografi, Akademin Valand
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-981712-0-4
Innehåll

 

45. Design for Service: A framework for exploring designers’ contribution as interpreter of users’ experience
Katarina Wetter Edman
Design, HDK - Högsskolan för design och konsthantverk
ArtMonitor, diss. Göteborg 2014
ISBN 978-91-979993-9-7
Innehåll

 

44. Den kapitalistiska skådespelaren – aktör eller leverantör?
Ulf Friberg
Scenisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Bokförlaget Korpen, diss. Göteborg 2014
ISBN: 978-91-7374-813-1
Innehåll

 


2013

43. Komposition. Trädgården – som förgrenar sig. Några ingångar till en kompositorisk praktik
Anders Hultqvist
Musikvetenskap, konstnärlig/kreativ inriktning
Skrifter från musikvetenskap nr.102, diss. Göteborg 2013.
ISBN: 978-91-85974-19-1
Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet, i samverkan med Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

42. Meaning in the Making: Introducing a hermeneutic perspective on the contribution of design practice to innovation
Marcus Jahnke
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
ISBN: 978-91-979993-7-3
Innehåll

 

41. Intermezzon i medieundervisningen - gymnasieelevers röster och subjektspositioneringar
Annika Hellman, licentiatuppsats
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 

40. Linjer. Musikens rörelser - komposition i förändring
Kim Hedås.
Konstnärlig doktorsavhandling, Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik.

ISBN: 978-91-979993-6-6
Innehåll

 

39. Infrafaces: Essays on the Artistic Interaction
Marco Muñoz
Digital gestaltning, Akademin Valand
Innehåll

 

38. Hur låter dikten? Att bli ved II
Fredrik Nyberg
Litterär gestaltning, Akademin Valand
Innehåll

 

37. Orgelsång och psalmspel - musikalisk gestaltning av församlingssång
Per Högberg
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

36. På insidan av tystnaden - en undersökning
Sten Sandell.
Konstnärlig doktorsavhandling,Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik.
Innehåll


2012

35. Light Shapes Spaces: Experience of Distribution of Light and Visual Spatial Boundaries
Ulrika Wänström Lindh 
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 

34. Barns musikkomponerande i tradition och förändring
Anniqa Lagergren
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

33. Devices. On Hospitality, Hostility and Design
Martin Avila
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 

32. Jag går från läsning till gestaltning - beskrivningar ur en monologpraktik
Lena Dahlén
Scenisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 


2011

31. "Think'st thou to seduce me then?" Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620)
Katarina A. Karlsson
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

30. A Field of Possibilities: Designing and Playing Digital Musical Instruments
Per Anders Nilsson
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

29. the Sky is Blue
Tina Carlsson
Fri konst, Konsthögskolan Valand
Innehåll

 

28. Service Design
Katarina Wetter Edman, licentiatuppsats
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 

27. Musik och språk i samverkan
Katharina Dahlbäck, licentiatuppsats
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

26. Ateljésamtalets utmaning - ett bildningsperspektiv
Christian Wideberg
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Konsthögskolan Valand)
Innehåll

Den här avhandlingen är slutsåld i bokform!

 

25. "Lasciatemi morire" o farò "La Finta Pazza"
Elisabeth Belgrano
Scenisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

24. Anteckningar om spår
Lars Wallsten
Fotografisk gestaltning, Högskolan för fotografi
Innehåll

 

23. Jag hör röster överallt - Step by Step
Andreas Gedin
Fri konst, Konsthögskolan Valand
Innehåll

 

22. Claiming Space: Discourses on Gender, Popular Music, and Social Change
Cecilia Björk
Musikpedagogik, Högskolan för scen och musik
Innehåll


2010

21. Att peka ut det osynliga i rörelse. En didaktisk studie av taktart i musik.
Cecilia Wallerstedt
Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

20. Sångaren på den tomma spelplatsen - en poetik. Att gestalta Gilgamesheposet och sånger av John Dowland och Evert Taube
Sven Kristersson
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

19. You Told Me - verkberättelser och videoessäer
Magnus Bärtås
Fri konst, Konsthögskolan Valand
Innehåll

 

18. Samtal om samspel. Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet
Olle Zandén
Musikpedagogik, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

17. Kroppar under träd - en miljö för konstnärlig forskning
Henric Benesch
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 

16. Concrete fashion: Dress, art, and engagement in public space
Kajsa G. Eriksson
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 


2009

15. Art and the Real-time Archive: Relocation, Remix, Response
David Crawford
Digital gestaltning, Högskolan för fotografi
Innehåll

 

14. Att ge form åt musikaliska gestaltningar. En socialsemiotisk studie av körledares multimodala kommunikation i kör
Ragnhild Sandberg Jurström
Musikpedagogik, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

13. Free Ensemble Improvisation
Harald Stenström
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

12. Musik som handling. Verkanalys, interpretation och musikalisk gestaltning. Med ett studium av Anders Eliassons Quartetto d'Archi
Anders Tykesson
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

11. Spaces of Encounter: Art and Revision in Human-Animal Relations
Bryndis Snaebjornsdottir
Fri konst, Konsthögskolan Valand
Innehåll

 

10. Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan
Marie-Helene Zimmerman Nilsson
Musikpedagogik, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

9. Actor-Spectator in a Virtual Reality Arts Play. Towards new artistic experiences in between illusion and reality in immersive virtual environments
Magali Ljungar-Chapelon
Digital gestaltning, Högskolan för fotografi)
Innehåll

 


2008

8. Off the grid
Mike Bode & Staffan Schmidt
Fri konst, Konsthögskolan Valand
Innehåll

 

7. Fashion-able: Hacktivism and Engaged Fashion Design
Otto von Busch
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 

6. Imagination, Form, Movement and Sound: Studies in Musical Improvisation
Svein Erik Tandberg
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

5. "Sweetenings" and "Babylonish Gabble": Flute Vibrato and Articulation of Fast Passages in the 18th and 19th centuries
Maria Bania
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 


2007

4. Studier omkring artikulasjon i tysk romantisk orgelmusikk, 1800-1850. Med et tillegg om registreringspraksis.
Vidar Vikören
Musikalisk gestaltning, Högskolan för scen och musik
Innehåll

 

3. Toward Poetics of Fibre Art and Design. Aesthetic and Acoustic Qualities of Hand-tufted Materials in Interior Spatial Design
Kaja Tooming
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 


2006

2. Paper-Composite Porcelain. Characterisation of Material Properties and Workability from a Ceramic Art and Design Perspective
Kim Jeoung-Ah
Design, HDK - Högskolan för design och konsthantverk
Innehåll

 

1. Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva postitioneringar i samtal med lärare och skolledare
Monica Lindgren
Musikpedagogik, Högskolan för scen och musik
Innehåll