Göteborgs universitet
Bild
genrebild närbild material papper
Länkstig

Forskarutbildning: Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Doktorandstudier i ämnet estetiska uttrycksformer inriktas mot såväl didaktiska som politiska, strukturella och institutionella frågor inom främst förskolans, skolans eller gymnasieskolans estetiska verksamhet.

Vi har också en levande och mycket aktiv forskningskultur i pedagogik inom det konstnärliga området, med licentiat- och doktorandforskare knutna till två plattformar: CUL och FoBoS. Forskning i pedagogik inom det konstnärliga området har ett fokus främst på didaktiska, politiska, strukturella och institutionella frågor i förskolans, skolans och gymnasiets estetiska verksamheter. Forskningen gäller både undervisning i de estetiska ämnena bild och slöjd, samt medieneutral estetisk verksamhet. Doktorandutbildningen i ämnet syftar till att ge en allsidig vetenskaplig utbildning, som också ger en god förberedelse för uppgifter i samhället där kunskap om estetiska uttrycksformer med fokus på utbildningsvetenskap är av värde.
 

Doktorander

Slöjd

Bild