Göteborgs universitet
Bild
genrebild närbild material papper
Länkstig

Forskarutbildning: Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Doktorandstudier i ämnet estetiska uttrycksformer inriktas mot såväl didaktiska som politiska, strukturella och institutionella frågor inom främst förskolans, skolans eller gymnasieskolans estetiska verksamhet.

Forskningen rör såväl mediespecifik undervisning inom de estetiska ämnena bild och slöjd som medieneutral estetisk verksamhet inom skolformerna. Utbildning på forskarnivå i ämnet syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap är av värde.