Länkstig

Niclas Östlind

Viceprefekt

HDK-Valand - Högskolan för konst och
design
Besöksadress
Kristinelundsgatan 6-8
Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Universitetslektor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
41138 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Niclas Östlind

Niclas Östlind är fil. dr. i fotografi, curator och författare. Han är specialiserad på fotografi, samtidskonst och historiografi. Hans forskning är curatoriellt driven och bland de pågående forskningsprojekten kan nämnas Thresholds: Interwar Lens Media Cultures. Det är en interdisciplinär och transmedial studie över fotografins och filmens gemensamma och särskilda historier åren 1919–1939. Utgångspunkten är den Internationella fotoutställningen i Göteborg 1929, och studien rör sig mellan lokala, nationella och internationella perspektiv och praktiker. Fokus ligger på de linsbaserade mediernas heterogenitet och närvaro i en rad olika sammanhang, samt deras såväl konstnärliga som samhälleliga betydelser i en tid präglad av modernitetens tekniska, sociala och estetiska experiment och spänningar. Forskningsprojektet är ett samarbete med fil. dr. Louise Wolthers på Hasselbladstiftelsen och Mats Jönsson, professor i filmvetenskap vid GU, och projektet kommer att resultera i en utställning på Hasselblad Center och en internationell publikation våren 2021.

Han medverkar också i forskningsprojektet Tidernas Göteborg som undersöker fotografins och filmens historieskrivande möjligheter utifrån curatoriella, redaktionella och arkiviska teorier och metoder. Frågor om förhållandet mellan metadata, materialitet och visualitet utgör en viktig aspekt i projektet, som är ett samarbete mellan Göteborgs stadsmuseum, GU, HDK-Valand och Göteborgs Posten.

Niclas Östlind intresse för distribuerad fotografi och nätverk är tydligt i det omfattande forskningsprojektet Photography in Print & Circulation, som avslutades med utställningen och boken Published: Photobooks in Sweden (Koenig Books, London 2019). Det genomförs i samarbete med Hasselbladstiftelsen.

Till de pågående forskningsprojekten hör också en studie över avhandlingar i konstnärlig forskning publicerade vid Konstnärliga fakulteten vid GU. Undersökningen gäller frågor om hur forskningen formulerar sina problem, metod- och teoritillämpning, samt hur forskningsresultaten formuleras. Projektet skriver fram centrala aspekter i framväxten av ett nytt forskningsfält, och det kommer att presenteras i en antologi och genomförs tillsammans med poeten Fredrik Nyberg, som är fil. dr. och lektor i Litterär gestaltning vid HDK-Valand.

Förutom att forska undervisar Niclas Östlind på masterprogrammet i fotografi vid HDK-Valand. Han är medlem i fakultetsstyrelsen för den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och sitter i högskolestyrelsen för Konstfack i Stockholm. Han ingår sedan 2019 i forskningsrådet i Centrum för samverkande visuella studier vid GU. Sedan 2018 är Niclas Östlind vetenskaplig rådgivare på Vetenskapsrådet. Där arbetar han med strukturella och strategiska frågor som har betydelse för utvecklingen av den konstnärliga forskningen på nationell basis.