Bild
Foto: Tarja Karlsson Häikiö
Länkstig

ERA - Educational Research in the Arts

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Konstnärliga fakulteten

Finansiär
Konstnärliga fakulteten

Kort beskrivning

ERA – Educational Research in the Arts, är Konstnärliga fakultetens forskningsplattform med syfte att samla och stärka befintlig forskning och engagemang inom de estetiska skolämnena och konstarternas pedagogik, exempelvis inom bild, slöjd, dans, teater och musik. ERA samlar och utvecklar pedagogisk forskning inom konstarterna och stödjer lärarutbildning och kulturpedagogutbildning. ERA kan också vara en resurs i andra sammanhang där det behövs kunskap om konstarternas pedagogik.

Konstnärliga fakulteten bedriver forskning, forskarutbildning och utbildning inom de flesta konstområden, samt inom samtliga estetiska skolämnen. Vi har en lång historia av praktikbaserad och kritiskt orienterad forskning och utbildning inom de flesta konstarter. Genom vår ämnesbredd och samlade kompetens har vi internationellt sett unika förutsättningar för att utveckla forskning inom konstarternas pedagogik och inom samtliga estetiska skolämnen.

ERA:s långsiktiga syfte är att utveckla och stärka Konstnärliga fakultetens strategiska arbete för uppbyggnad och samordning av en komplett forskningsmiljö inom det pedagogiskt konstnärliga och estetiska området i samarbete med nationella och internationella parter.

Organisation

Plattformen är förankrad i Konstnärliga fakultetens två institutioner: HDK-Valand och Högskolan för scen och musik. På HDK-Valand är det huvudsakligen i Enheten för pedagogik: bild och slöjd och på Högskolan för scen och musik i Enheten för pedagogik: dans, musik, teater.

Forskningsledarna för platformen

Navigate to video: Carina Borgström Källén
Video (13:21)
Carina Borgström Källén
Navigate to video: Tarja Karlsson Häikiö
Video (1:01)
Tarja Karlsson Häikiö