Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Forksningsplattformen ERA får här representeras av en samling målade cirklar i olika färger.
Länkstig

ERA - Educational Research in the Arts

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Konstnärliga fakulteten

Finansiär
Konstnärliga fakulteten

Kort beskrivning

ERA – Educational Research in the Arts, är Konstnärliga Fakultetens forskningsplattform med syfte att samla och utveckla pedagogisk utbildning och forskning inom konstarterna, stödja lärarutbildningen och kulturpedagogutbildningen, samt samverka med det omgivande samhället.

ERA – Educational Research in the Arts, etableras som en av Konstnärliga Fakultetens institutionsövergripande forskningsplattformar, 2021-2025. Syftet är att samla och utveckla pedagogisk utbildning och forskning inom konstarterna, stödja lärarutbildningen och kulturpedagogutbildningen, samt samverka med det omgivande samhället.

Plattformen är huvudsakligen förankrad i två enheter på fakulteten: Enheten för pedagogik: bild och slöjd (vid HDK-Valand) och Enheten för pedagogik: dans, musik, teater (vid Högskolan för scen och musik). Även pedagogisk utveckling inom lärarutbildning, Kulturskoleklivet, samt inom de konstnärliga utbildningarna är kopplad till plattformen. Dessutom understöds utbildning och forskning genom forskarutbildningen i musikpedagogik, forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning) samt Nationella forskarskolan i bild- och slöjdpedagogik (FoBoS, 2019-2023)

Plattformens långsiktiga syfte är att utveckla och stärka det strategiska arbetet för uppbyggnad och samordning av en komplett forskningsmiljö inom det pedagogiskt konstnärliga och estetiska området i samarbete med nationella och internationella parter.