Göteborgs universitet
Bild
Archival Excavations: Searching Sami Stories

Forskningsämnet Film

I ett samtida klimat förmedlar skärmar våra vardagliga interaktioner och erfarenheter. Forskningsämnet film bygger på kamerans allestädesnärvaro med fokus på kameran som ett verktyg för utforskning. Forskningsområdena sträcker sig från samtida sociala och politiska frågor till att arbeta med utelämnade historier och arkivkällor.