Bild
Man med mörkt hår och mörkt skägg med inslag av vitt tittar in i kameran.
Foto: Simon Eliasson
Länkstig

Onkar Kular gör alla till designexperter

Han är designprofessorn som öppnar universitets dörrar mot samhället och skapar platser där akademin och allmänheten kan mötas. Den internationellt etablerade designen Onkar Kular menar att alla tar designbeslut dagligen – och det gör oss till experter värda att lyssna på.

I ett rum allra högst upp i HDK-Valands hus på Kristinelundsgatan, där det har bedrivits undervisning i konstnärliga ämnen i över hundra år, har Onkar Kular sitt arbetsrum. Hit kom professorn i design för sex år sedan med en imponerande meritlista i bagaget. Med utsikt över koppartak och stenhus forskar han om designens roll i samhället.

− Design påverkar varje del av vår existens, från hur vi bor och reser till tekniken vi använder i vardagen. Det är ett subjekt som formar våra liv − på många olika nivåer. Därför erbjuder design fantastiska möjligheter ur ett samhällsperspektiv. Min roll är att ta reda på hur vi kan träna på att få ett bredare förhållningsätt till design, säger Onkar Kular.

Han tittar tankfullt ut genom fönstret där regnet slår mot rutorna. På det intilliggande taket forsar regnvatten genom en hängränna.

Vill tillgängliggöra design

Innan Onkar Kular landade i Göteborg var London hans hemadress i 20 år. Via forskning, undervisning och utställningar på institutioner som Kingston University, Royal College of Art i London och Museum of Modern Art i Antwerpen har hans arbete blivit internationellt erkänt och hans verk återfinns bland annat på National Centre for Visual Art (CNAP) i Frankrike och The Crafts Council i England.

På Royal College of Art ledde Onkar Kular programmet Platform 13 som är en interdisciplinär mötesplats för att undersöka designens roll inom politiska och ekonomiska system, kultur och samhälle. På HDK-Valand fortsätter han utforska området.   

Tillsammans med Henric Benesch har han organiserat en praktikbaserad plattform, The Right to design, som ska tillgängliggöra design bortom klass, bakgrund, kön, ålder och funktionsvariationer.

− Fastän alla påverkas av design är det en begränsad och ofta väldigt priviligierad grupp i samhället som står för tänkandet och besluten kring hur vi bygger våra miljöer. Vi pratar mycket om jämlika miljöer att leva, arbeta och utbilda sig i. Det kräver att vi låter fler röster komma till tals och vara delaktiga i besluten som formar vår tillvaro.   

Onkar Kular menar att alla människor, oavsett ålder och bakgrund, fattar kreativa beslut varje dag och besitter en kunskap som designers och kulturarbetare måste lyssna på.

− Det är en form av expertis. Vi behöver fråga oss hur vi kan designa miljöer som ger bättre skolor, mötesplatser och städer, baserat på den kunskap som människor redan har. I motsats till att försöka uppfylla vissa estetiska visioner av en framtid, som inte nödvändighetsvis bygger på någons erfarenhet.

Forskning som ska ge kunskapsutbyte

Bild
Man med svart hår, svart skägg med vita inslag, tittar in i kameran.
Onkar Kular
Foto: Simon Eliasson

Onkar Kulars forskning handlar om att undersöka och utveckla metoder för att kunna lyssna på erfarenheter och tankar om design ur ett bredare perspektiv. The right to design vänder sig till exempel till poeter och hip-hop artister för att se hur de beskriver sin miljö.  

Ett annat av Onkar Kulars forskningsprojekt är den publika, experimentella mötesplatsen Allmänningen, vars syfte är att utveckla en modell för kunskapsutbyte och samarbete mellan akademin och allmänheten.

− Konstnärliga fakulteten är en kunskapande samhällsinstitution inom konst, kultur och forskning och en fantastisk resurs − inte bara kunskapsmässigt utan även när det gäller till exempel utrymme, tid och verkstäder. Genom att samarbeta med olika aktörer i samhället och låta fler få tillgång till universitets resurser kan våra utbildningar bli intressanta och attrahera fler grupper och samhället i stort.

Allmänningen har hittills resulterat i ett programsamarbete med Blå Stället och samarbeten med konstnären Sandi Hilal och ett teaterkollektiv som valt att fördjupa sig frågeställningar om relationen mellan gäst och värd samt goodwill inom akademiska miljöer.

Trivs med närheten till studenter

Regnet har slutat rinna nerför koppartaken utanför fönstret. Onkar Kular tar upp en gul post−it lapp som trillat ner på golvet och sätter tillbaka en vägg fylld av gula lappar med ett eller ett par ord på varje. 

− Jag trivs väldigt bra här, säger han. HDK−Valand är en generös miljö att forska i, med en möjlighet att jobba nära undervisningen och utgå från sina egna intressen. Det är stor skillnad mot den forskarmiljö som jag har upplevt i England där glappet mellan forskare och studenter är stort.

Han undervisar på masternivå och en av målsättningarna som lärare är att förbereda studenterna på den verklighet som väntar. Onkar Kular bjuder in gästföreläsare från olika branscher, gör studiebesök på studios och låter sina studenter fundera på hur de vill att deras roll som designers ska se ut i samhället.

− Jag vill inspirera dem att jobba nära människor och tillåta andra att förstå vad de gör. Som designer, så väl som forskare inom ett konstnärligt ämne, behöver vi vara proaktiva och förklara värdet av det vi gör. Design är inte bara en mekanism för att göra saker – det är också en mekanism för att förstå vår omvärld.

Text: Åsa Rehnström