Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

HDK-Valand bedriver utbildning på forskarnivå inom konstnärlig forskning i ämnena design, konsthantverk och konstnärlig gestaltning samt inom ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Syftet med den konstnärliga utbildningen på forskarnivå är att doktoranden ska få en avancerad utbildning i både praktik och teori, med fokus på att självständigt och kritiskt skapa kunskap inom området som omfattar både bredd och djup, praktik och teori. Syftet är också att utvidga fältets dialog med samhället i stort. Utveckling och förnyelse är grundläggande och avser såväl gestaltning som kritisk reflektion, vilka betraktas som två samverkande delar. 

Inom ämnet estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap drivs vid HDK-Valand pedagogisk forskning inom det estetiska området riktat mot grund- och gymnasieskolans ämnen bild och slöjd.

Forskarskolor
Alla doktorander är kopplade till någon forskarskola med gemensamma kurser och seminarier: inom de konstnärliga ämnena driver institutionen tillsammans med Högskolan för scen och musik (vår systerinstitution inom fakulteten) den konstnärliga forskarskolan, med fyra baskurser, symposier och workshops. Inom Estetiska uttrycksformer finns två forskarskolor; CUL (centrum för utbildningsvetenskap och lärande) vid Göteborgs universitet och FoBoS, en nationell forskarskola med stöd från Vetenskapsrådet för doktorander inom bildpedagogik och slöjdpedagogik.