Göteborgs universitet

Vår forskarutbildning

HDK-Valand erbjuder utbildning på forskarnivå inom ämnena design, konsthantverk, konstnärlig gestaltning och estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap.