Göteborgs universitet
Bild
detaljbild på träflisor
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Observera att detta är ungefärliga datum, vilka kan variera en till två dagar framåt eller bakåt beroende på helg- och högtidsdagar. För exakta datum samt kompletterade datum för inlämning och ansökningsförfarande: se respektive utbildning.
Läs mer om viktiga datum för respektive år på
antagning.se.

Ansökningsperiod 15 september - 15 oktober (kan variera pga helgdag)
 

Fristående kurser vårtermin, studiestart januari nästkommande år
Konstnärligt magisterprogram i litterär översättning (ansökan öppen endast vartannat år)

Studiestart för litterär översättning är januari nästkommande år.

Ansökningsperiod 15 oktober – 15 januari  (kan variera pga helgdag)

 

Konstnärligt masterprogram i

 • Design
 • Child Culture Design
 • Design, inriktning Embedded Design
 • Konsthantverk med inriktning Textilkonst, Smyckekonst, Keramikkonst
 • Film
 • Fotografi
 • Fri konst
 • Tillämpad konst och formgivning med inriktning möbeldesign inriktning trä, metallgestaltning och textil-kropp-rum

Studiestart för dessa program är augusti-september nästkommande år

 

Ansökningsperiod 19-20 januari – 1 mars  (kan variera pga helgdag)Konstnärligt kandidatprogram i

 • Design
 • Konsthantverk med inriktning Textilkonst, Smyckekonst, Keramikkonst
 • Film
 • Fotografi
 • Fri konst
 • Möbeldesign inriktning trä
 • Metallgestaltning

Samtliga konstnärliga kandidatprogram har studiestart augusti-september samma år.

 

15 februari – 15 mars (kan variera pga helgdag)

Denna ansökningsperiod innehåller:

Fristående kurser sommar som ges juni-augusti samma år

15 mars – 15 april (kan variera pga helgdag)

Denna ansökningsperiod innehåller:

Fristående kurser hösttermin, studiestart augusti samma år

Konstnärligt kandidatprogram i litterär gestaltning
Konstnärligt masterprogram i litterär gestaltning (ansökan öppen endast vartannat år)

Ämneskurser inom ämneslärarutbildningen i Bild (flera inriktningar)
Ämneskurser inom ämneslärarutbildningen i Slöjd (flera inriktningar)

Studiestart för dessa program är augusti-september samma år