Göteborgs universitet
Bild
Verket Setting the Table (2018) av Jason E. Bowman.
Från installationen av Setting the Table (2018) av Jason E. Bowman. Verket ingår i det VR-finansierade forskningsprojektet STRETCHED.
Foto: Kjell Caminha
Länkstig

Forskningsämnet Fri konst

Samtidskonst som forskningsämne omfattar arbete över hela spektrumet av konstnärlig och akademisk praktik inklusive public service-verksamhet.

Forskningsområdet fokuserar på ett brett utbud av samtida konstpraktiker och -diskurser, däribland: konstnärlig, praktikbaserad museiforskning; experimentella publika och sociala praktiker; konstnärsledd kultur; avkoloniala praktiker och debatter; queerkultur; konst och teknik; matvägar och kritisk konstpraktik; curering och det curatoriella; samtida konstteori, kritik och publiceringspraktiker; urban teori och den nyliberala staden; kritiska kulturarvspraktiker; och frågor om den politiska fantasin.
Metoder som används för att utveckla och bedriva forskning inkluderar konstnärlig praktik, tillämpad forskning, arkivarbete, historisk, kritisk och teoretisk forskning, och forskning som genomförs genom utställningsskapande, konstnärliga uppdrag och i det bredare curatoriella rummet.