Göteborgs universitet
Bild
Människor på akterdäcket av ett fartyg
Exkursion med forskningsfartyg, för allmänheten
Foto: Hans Björkman
Länkstig

Aktiviteter för allmänheten

Allmänheten är välkomna till Tjärnö marina laboratorium året runt. Vissa aktiviteter är för grupper och förbokas, medan andra är för familjer eller enskilda personer och behöver inte bokas. Flest aktiviteter har vi under sommarsemesterperioden.

Guidad visning

Året runt kan myndigheter och företag boka guidade visningar av Tjärnölaboratoriet. Visningen utgår från den besökande gruppens förkunskaper och intressen. Ambitionen med visningen är att visa pågående undervisning, aktuell forskning, fartyg, Tjärnö Akvarium och film. Vi berättar allmänt om havet, universitetsundervisning, forskning och marina miljöfrågor.

Gruppens deltagarantal är maximerat till 20 personer. Visningen tar 1,5 timma. Vi erbjuder visningarna vardagar dagtid, men efter överenskommelse kan vi även ta emot grupper under kvällar och helger.

Pris guidad visning

per grupp, exkl 25% moms

Föreningar och privata grupper
vardag dagtid: 1200 kr
kväll eller helg: 2100 kr

Myndigheter och företag
vardag dagtid: 2250 kr
kväll eller helg: 3750 kr

Strandexkursion

Från maj till mitten av oktober erbjuder Tjärnölaboratoriet en strandexkursion, där deltagarna får upptäcka vad som lever på en grund sandbotten. Vi har med fältutrustning (vadarbyxor, vattenkikare, spadar, håvar m m) och kunnig marinbiolog, men det är gruppen som får vara aktiv och hitta sandmask, sandmussla, sandräka, strandkrabba, nätsnäcka, plattfiskar, tobisfiskar, ålgräs med mera. Marinbiologen går tillsammans med gruppen igenom vad man hittat och berättar om årstidsvariationen och de grunda mjukbottnarnas betydelse för t.ex. fisket.

Denna aktivitet är minst lika engagerande för vuxna som för barn.

Gruppens deltagarantal är maximerat till 20 personer. Strandexkursionen tar 2 timmar. Vi erbjuder strandexkursion vardagar dagtid, men efter överenskommelse kan vi även ta emot grupper under kvällar och helger.

Pris strandexkursion

per grupp, exkl 25% moms

Föreningar och privata grupper
vardag dagtid: 1600 kr
kväll eller helg: 2800 kr

Myndigheter och företag
vardag dagtid: 3000 kr
kväll eller helg: 5000 kr

Exkursion med forskningsfartyg

Övriga grupper, som inte är skolor, kan i mån av plats boka en fartygsexkursion med Nereus, där en marinbiolog är med som guide. När som helst på året. Tiden är från 1,5 timmar och uppåt.

Filmning i Kosterhavets djup
En exklusiv exkursion är med en fjärrstyrd undervattensfarkost utrustad med videokamera. Vi sjösätter den och filmar livet under fartyget. Det kameran filmar ser vi i realtid på stor skärm ombord. Vid mer stilla väder filmar vi ner till 100 meters djup, i annat fall på plats med mer våglä där vi når ner till ca 20 meters djup. En guide förklarar vad vi ser.

Fartygsexkursioner förbokas.

Tjärnös forskningsfartyg Nereus.
Foto: Martin Larsvik
Gulfärgad fjärrstyrd undervattensfarkost sjösätts
Foto: Martin Larsvik

Pris Fartygsexkursion

vardag dagtid, per grupp, exkl 25% moms

Föreningar och privata grupper
5300 kr/tim

Myndigheter och företag
6000 kr/tim

Pris Filmning i Kosterhavets djup

vardag dagtid, exkl 25% moms

Föreningar och privata grupper
max 15 pers, 15600 kr, 2 tim
max 30 pers, 23400 kr/tim, 3 tim

Myndigheter och företag
max 15 pers, 17000 kr, 2 tim
max 30 pers, 25500 kr, 3 tim