Länkstig

Johan Stennek

Professor

Institutionen för nationalekonomi med
statistik
Besöksadress
Vasagatan 1, Hus E
41124 Göteborg
Rumsnummer
E-627
Postadress
Box 640
40530 Göteborg

Om Johan Stennek

Johan Stennek är professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet. Hans område är tillämpad mikroteori. Han har publicerat forskning i välrenommerade internationella tidskrifter som Journal of the European Economic Association och Journal of Public Economics. För närvarande forskar han om (i) fackföreningar, (ii) internationell handel på marknader med bilateralt oligopol, och (iii) marknader där privata och offentligt ägda företag konkurrerar. 

Johan undervisar i mikroteori, industriell ekonomi och spelteori på master- och forskarnivå. Han koordinerar masterprogrammet i nationalekonomi.

Johan har tidigare arbetat på Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, Tilburgs universitet i Nederländerna och IUI (idag IFN) i Stockholm. 2002 fick han International inter-university Franqui chair i Belgien. Han gästade Handels i Stockholm under 2008.

Johan har koordinerat flera forskningsprojekts inklusive "Competition Policy in International Markets" som finansierades av EU-kommissionen med deltagande av seniors och juniöra forskare från ett flertal medlemsländer. Han har varit biträdande redaktör för International Journal of Industrial Organization och medlem av CEPR.

Johan Stennek är ekonomisk expert domare i konkurrensmål vid Patent- och marknadsdomstolen. Han har varit medlem av Läkemedelsförmånsnämnden och Konkurrensverkets forskningsråd. Han har agerat som ekonomisk expert åt EU-kommissionen, Svenska myndigheter och stora europeiska företag rörande konkurrenspolitik och regulatoriska frågor.

Forskningsområden

  • Tillämpad mikroteori

Pågående forskning

  • Mixed Markets, 2015-01 - 2018-12

Undervisningsområden

  • Mikroteori
  • industriell ekonomi
  • Spelteori