Länkstig

Mitesh Kataria

Universitetslektor

Institutionen för nationalekonomi med
statistik
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
D-601J
Postadress
Box 640
40530 Göteborg

Om Mitesh Kataria

Om Mitesh Kataria

Jag är lektor (och docent) vid Göteborgs universitet. Jag arbetar främst med tillämpad välfärdsekonomi och med empiriskt underlag till policyfrågor relaterade till marknadsmisslyckanden. Jag är intresserar mig för många olika aspekter av kollektivt beslutsfattande; från den etiska grunden för kollektiva beslutsfattande - till metodologiska frågor om hur man effektivt utformar och analyserar preferensdata. Jag intresserar mig både för "hedonisk välfärd" och "preferens tillfredställelse" som mått på individuell välfärd, givetvis tillsammans med en mängd andra relaterade mått. Jag eftersträvar att främja förståelsen för dessa komplexa frågor och har ett stort engagemang för att bidra med värdefulla insikter till den ekonomiska litteraturen och policyanalys.

Forskningsområden

  • Tillämpad miljö- och välfärdsekonomi
  • Empirisk beteendeekonomi
  • Experimentell ekonomi.

Undervisningsområden

  • Miljöekonomi
  • Mikroekonomi
  • Statistik