Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Centrum för konsumtionsforskning, CFK
Box 603
405 30 Göteborg
Besöksadress
Viktoriagatan 13, Plan 3, 411 25 Göteborg
Leveransadress
Viktoriagatan 13, Plan 3, 411 25 Göteborg

Helene Brembeck, professor emerita i etnologi.

För övergripande information om Centrum för konsumtionsvetenskap välkommen att kontakta vår föreståndare: 

Niklas Sörum

Tel: 031-786 59 90

E-post: niklas.sorum@cfk.gu.se  

Eller vår kommunikatör:

Agnes Faxén

Tel: 031-786 20 08 / 0766-18 20 08

E-post: agnes.faxen@gri.gu.se

Niklas Sörum är föreståndare för Centrum för konsumtionsforskning.

Ulla Eriksson-Zetterquist vid Gothenburg Research Institute är prefekt.

Styrgruppen har en rådgivande funktion angående inriktningen av CFK:s verksamhet, samt ett särskilt ansvar för samverkan mellan CFK och fakulteterna. Den består av åtta medlemmar, två vardera från Handelshögskolan, humanistiska, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna. Ledamöterna utses för en treårsperiod.

Styrgruppen består av:

Handelshögskolan
Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle
Erik Björling, doktorand, juridiska institutionen

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Bengt Larsson, professor i sociologi, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Cecilia J Bergstad, docent i psykologi, institutionen för psykologi

Humanistiska fakulteten
Karin Wagner, professor i konst och bildvetenskap, viceprefekt, institutionen för kulturvetenskaper
Christer Ahlberger, professor i historia, institutionen för historiska studier

Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Christel Larsson, professor i kostvetenskap, institutionen för kost- och idrottsvetenskap
Annica Strandh Johansson, universitetsadjunkt, studierektor, institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Agnes Faxén är vetenskapsreporter/kommunikatör på Centrum för konsumtionsforskning (CFK)

Kontakt: +46 (0) 76 618 20 08

Vill du prenumera på pressmeddelanden från Centrum för konsumtionsforskning?

 Skicka ett mejl till agnes.faxen@gri.gu.se, så fixar vi det. 

 

Forskningen på CFK finansieras av anslag från nationella, nordiska och europeiska anslagsgivare.

Administrationen i form av föreståndare, informatör och programassistent fick under CFK:s uppbyggnadsfas medel från regeringens konsumentenhet.

Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Handelshögskolan har också bidragit med strategiska medel för forskning, administration och kommunikation i syfte att stärka CFK:s ställning som nationellt centrum.

2008-2010 gav Västra Götalandsregionens miljönämnd och regionsutvecklingsnämnd stöd till bland annat forskningsinitiering och kommunikation.

CFK har regelbundna möten med Konsumentverket och Konsument och medborgarservice för att hålla varandra uppdaterade om viktiga konsument– och konsumtionsfrågor.

Göteborgs universitet har i sin Likabehandlingspolicy slagit fast att man skall främja en arbetsmiljö där alla personer som är verksamma vid universitet oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionshinder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder skall ges bästa möjligheter att utvecklas.

Såsom en liten enhet inom detta större sammanhang skall likabehandlingsarbetet inom GRI präglas av vår ambition att bidra till realisering av universitetets målsättning utifrån de specifika förutsättningar som gäller för oss.

Likabehandlingsombud

Vakant

Arbetsmiljöombud

Vakant

Stadskarta
Med hjälp av google maps kan du enkelt hitta fram till Centrum för konsumtionsforskning som ligger centralt i Göteborg på Viktoriagatan 13.

Kollektivtrafik
Sök resrutt och tider för på Västtrafiks reseplanerare

Parkering
Antalet parkeringsplatser på gatorna runt Centrum för konsumtionsforskning är begränsat. 

Vi samverkar med Gothenburg Research Institute på sociala medier – Följ oss:

Facebook

LinkedIn

Twitter

  • Forskningsrapporter tillgängliga för nedladdning via hemsidan.
  • Konsumtionsrapporten - översikt och analys av den privata konsumtionen.
  • Kommunikation med aktörer både inom och utom den akademiska världen.
  • Informationsspridning om CFK:s verksamhet via hemsidan, nyhetsbrev och föredrag.
  • Öppna seminarier med allmänintresse.