Länkstig

Emma Björner

Forskare

Företagsekonomiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Emma Björner

Dr. Emma Björner är tf. föreståndare och forskare på Gothenburg Research Institute (GRI) vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Vid GRI arbetar Emma i tre forskningsprojekt:

  • I projektet Turismens Roll i Mångkulturella Samhällen (TiMS) studerar hon hållbar turism samt hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs.
  • I projektet Enhancing Entrepreneurship in Rural Areas through Local Food Systems arbetar Emma med workshopar och kommunikation, och har fokus på livsmedelsstrategier och digitalisering av livsmedelssystem.
  • I projektet Matsystem, Entreprenörskap och Platsutveckling i Halland utforskar Emma vad som krävs för att stödja entreprenörskap och småskalig livsmedelsproduktion och hur det kopplar an till platsutveckling och attraktivitet.

På GRI är Emma medlem i Centrum för Konsumtionsforskning och forskningsprogrammet Managing Big Cities. Vid Göteborgs universitet är Emma också affilierad med Centrum för Turism (CFT), där hon är koordinator för ett forskarnätverk om turism och upplevelser inom universitetsalliansen Eutopia, och ansvarig för CFT:s samarbete med Nätverket Hållbar Besöksnäring.