University of Gothenburg

Contact information

Postal address
Centrum för konsumtionsforskning, CFK
Box 603
405 30 Göteborg
Visiting address
Viktoriagatan 13, Plan 3, 411 25 Göteborg
Shipping address
Viktoriagatan 13, Plan 3, 411 25 Göteborg