Länkstig

Ulrika Holmberg

Forskare

Gothenburg Research Institute,
GRI
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Fax
031-786 14 66
Besöksadress
Viktoriagatan 13, plan 3
41125 Göteborg
Postadress
Box 603
40530 Göteborg

Om Ulrika Holmberg

Ulrika Holmberg, är universitetslektor i marknadsföring och forskare på Centrum för konsumtionsforskning (CFK). Ulrika studerar konsumtion och handel med fokus på konsumenters upplevelser av butiker, handelns digitalisering, hållbar konsumtion och återvinning samt hushållens konsumtionsmönster över tid. I sin avhandling undersökte Ulrika lojalitet ur ett konsumentperspektiv. Licentiatuppsatsen handlade om konsumenters tillfredsställelse med butiker.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Konsumentbeteende
  • Konsumtionskultur
  • Konsumtionsmönster
  • Konsumentmarknadsföring
  • Handel

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • Konsumentbeteende
  • Marknadsföring
  • Marknadsföring i handeln

Utvalda publikationer

Skilled, Sensitive and Sustainable: The Swedish Case
Holmberg, Ulrika, Hansson, Niklas
United Nations Environment Programme, Task Force on Sustainable Lifestyles (eds.) Visions for Change - Recommendations for Effective Policies on Sustainable Lifestyles, Paris : United Nations Environment Programme, s. 92-98, 2011

Making sense of consumption. Selections from the 2nd Nordic Conference on Consumer Research 2012
Hansson, Lena, Holmberg, Ulrika, Brembeck, Helene

Nordic retail research
Hagberg, Johan, Holmberg, Ulrika, Sundström, Malin, Walter, Lars

Konsumenters logistik vid matinköp
Holmberg, Ulrika, Hagberg, Johan
Lennart Weibull, Henrik Oscarsson & Annika Bergström (red) Vägskäl, Göteborg : University of Gothenburg, s. 387-400, 2013