Länkstig

Anna Post

Universitetslektor

Institutionen för kost- och
idrottsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Läroverksgatan 5
41120 Göteborg
Rumsnummer
Pedagogen C Insikten C2 41b
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anna Post

Anna Post är doktor i Hushållsvetenskap och arbetar som lektor i kostvetenskap. Hon är utbildad kostekonom (examen 1998). År 2011 disputerade hon med avhandlignen "Nordic stakeholders and sustainable catering", där hon studerar professionella aktörer inom svensk måltidsservice inom ramen för deras hållbarhetsarbete.

Forskningsintressen: Sustainable food consumption, Sustainable and healthy meals, Private and public meals, meal development, sustainable meal development, online grocery shopping, domestic life and every day practices, meal and food habits, longitudinal research methodology, ethnography, sociology of food and meals, qualitative research methods, theory of practice, human ecology

Anna är kopplad till följande forskningsprojekt: Innovative solution strategies for grocery shopping (Sv. Innovativa inköpsstrategier för hushållen - livsmedelshandel via internet). Financed by Centre for Retailing. 2015-2017. The Paths to Rio Study. (Schubring, A., Barker-Ruchti, N., Pettersson, S. & Post, A.) 2015-2019 The new Food scape: Older consumers’ entrance to the digital food market. (sv. Det nya matlandskapet: Äldre konsumenters inträde på den digitaliserade matmarknaden). (Holmberg, U., Hansson, L. & Post, A.). Financed by Handelsrådet. 2018-2020. This project is led by Centre for consumer science at Scholl of business, economics and law. New solutions for meal development – combining climate, health and equality perspectives in public and private meals. (Post, A. & Sjöberg, A.).

Anna är sedan 2021 utbildningsvetenskapliga fakultetens miljö- och hållbarhetssamordnare.