Länkstig

Helene Brembeck

Professor emerita

Gothenburg Research Institute,
GRI
Besöksadress
Viktoriagatan 13
Postadress
Box 606
405 30 Göteborg

Om Helene Brembeck

Helene Brembeck är föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap och professor i etnologi.

Forskningsområde Föräldraskap och barndom i konsumtionssamhället. Mat och hälsa ur ett kulturellt perspektiv.

Helene har varit projektledare för flera stora CFK-projekt, bland annat "Kommersiella kulturer i ett etnologisk-ekonomiskt perspektiv" och "Den mångdimensionella matkonsumenten. Beteende och värderingar hos konsumenter 55 ".

Pågående forskningsprojekt CHIME - Cultural Heritage and Improvised Music in European Festivals Hur marknadifieras ett kulturarv? Och hur kan kulturarvsmiljöer skapa värden och förändra aktörers marknadspositioner? Detta undersöks i det nya projektet CHIME på CFK, som bland annat tar sin utgångpunkt i Gamlestans jazzfestival som arrangeras i det kulturhistoriskt intressanta Kviberg i Göteborg. CHIME är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt med syftet att skapa en komplex förståelse för musikens förhållande till kulturarv och minne i Europa. Projektet är indelat i tre delprojekt där CFK:s projekt är det tredje och leds av professor Helene Brembeck och fil dr Niklas Hansson. Projektet är ett så kallat Joint Programming Initiative, JPI, på temat Cultural Heritage and Global Change, och finansieras i samarbete med nationella forskningsråd. Den svenska delen finansieras av Riksantikvarieämbetet. Projektledare är professor Tony Whyton vid Birmingham City University i England.

Food, convenience and sustainability (FOCAS) FOCAS är ett treårigt internationellt projekt om bekvämmat med fokus på att få bättre kunskap om konsumenters val av mat och förståelse av vad som är en hälsosam och hållbar diet. CFK-forskarna kommer att göra en fallstudie om färdigmat för bebisar.

Re:heritage. Cirkulering och kommodifiering av ting med historia Projektet är internationellt och tvärvetenskapligt. Idag marknadsförs ting med historia i en rad olika sammanhang: från loppmarknader, secondhand- och retroinriktade affärer till exklusiva vintagebutiker eller butiker på nätet. På vilket sätt får begagnade föremål sitt ekonomiska, historiska och känslomässiga värde? I projektet fokuserar Helene Brembeck och Niklas Hansson på vad som händer på marknadsplatsen där föremålen byter ägare.

Consumer logistics I det internationella projektet studeras hur konsumenter transporterar hem sina vardagsinköp från affären. Konsumenter som går, cyklar eller åker kollektivt är i fokus. Hur fraktar konsumenter hem sina inköp? Vilka olika typer av väskor, kassar och vagnar används?

Att hantera överflödet i ett överflödsamhälle? Hur hanterar hushållen det ständigt ökande antalet föremål hemma? I detta fall kommer svaret inte från staten, utan från företag som erbjuder en ny typ av tjänst som hjälper människor bli av med röran, ordna och lagra. Särskilt intressant är de s.k. self-storage: en ny kommersiell affärsidé som ersätter förvaring på vindar och i källarutrymmen. Den spirande tillväxten på den här marknaden säger mycket om den tid vi lever i, och om nuvarande sätt att lösa problemen med överflödet. Studien ingår i forskningsprogrammet Managing Overflow

Förtroendeuppdrag Representerar Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, i nätverket runt projektet Corpus. Läs mer om Corpus på deras webbplats Medlem i styrgruppen för Unicef-projektet A qualitative international comparative study of the impacts of inequality and materialism on children's well-being. Projektet leds av Agnes Nairn på University of Bath School of Management.

Medlem i referensgruppen till projektet Feedback och energianvändning. Projektet leds av Cecilia Jakobsson Bergstad vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.