Bild
ingenjör i högteknologisk industriell miljö
Foto: Shutterstock: Blue Planet Studio
Länkstig

Laboratorium för arbetsmarknadsmobilitet

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
16 miljoner
Projekttid
2021 - 2026
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Forte

Kort beskrivning

Arbetskraftens övergång till arbetsmöjligheter i nya och växande jobb är en central del av en välfungerande strukturomvandling. Syftet med programmet är att etablera ett svenskt laboratorium för analys av arbetskraftens mobilitet, the Swedish Labour Mobility Lab. Forskningen kommer att kartlägga mobilitetsstrukturerna in i nya och växande jobb i
Sverige. Målet är att öka kunskaperna om hur kunskaps- och kompetensstrukturer, jämställdhetsnormer i jobb och branscher samt geografiska förhållanden påverkar vilka som får och tar arbete i nya och växande jobb, och under vilka förutsättningar.

Medverkande forskare

Martin Henning, professor (projektledare), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Zoltán Elekes, doktor, Umeå universitet
Kerstin Enflo, professor, Lunds universitet
Rikard Eriksson, professor, Umeå universitet
Emelie Hane-Wiejman, doktor, Umeå universitet
Hanna Martin, doktor,  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Jakob Molinder, doktor, Uppsala universitet