Navigate to video: En förändrad arbetsmarknad
Video (05:23)
En förändrad arbetsmarknad
Bild
Länkstig

Rörlighet, val och flexibilitet: uppkomst och förebyggande av ekonomiska, institutionella och geografiska ojämlikheter på svensk arbetsmarknad

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 310 000 SEK
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Länsförsäkringars forskningsfond

Kort beskrivning

Under de senaste två decennierna har den svenska arbetsmarknaden uppvisat tendenser till starka ekonomiska, institutionella och geografiska förändringar och ökad ojämlikhet. Det här projektet kommer att öka kunskapen om de ökande ojämlikheterna.

I projektet kommer forskarna att

  1. analysera de individuella rörlighetsmönster mellan inkomstgrupper, yrken och regioner som bygger upp ojämlikheter på den svenska arbetsmarknaden över tid, och undersöka under vilka individuella och regionala förutsättningar som individer rör sig mot bättre eller sämre jobb respektive mer eller mindre flexibla arbetsformer,
  2. utforska individers val av flexibla arbetsformer och strategier för att skapa arbetsmarknadsmässig trygghet,
  3. dra slutsatser om de institutionella arbetstrygghets- och försäkringsmässiga konsekvenser som en mer ojämlik arbetsmarknad får, och de åtgärder som behövs för att förbättra situationen.

Projektet kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. Via kvantitativa data analyseras de individuella rörlighetsmönster som bygger upp ojämlikheter på den svenska arbetsmarknaden och under vilka förutsättningar som arbetskraften rör sig mot bättre eller sämre jobb. Med kvalitativa tekniker undersöks hur och genom vilka val individer rör sig mot eller ifrån mer flexibla arbetsformer och hur de skapar trygghet i arbetslivet.

Slutligen kombineras de uppnådda undersökningsresultaten för att reda ut om, och i så fall på vilka sätt, det behövs nya institutionella lösningar för att tillgodose försäkrings- och trygghetsbehoven på framtidens arbetsmarknad. Sådana lösningar kan också röra initiativ för att få en flexibel arbetsmarknad att fungera bättre på regional nivå.

Projektet kommer att rapporteras och kommuniceras i vetenskapliga tidskrifter, men också genom regionala underhandsseminarier, ett avslutande seminarium och en rapport om projektets praktiska slutsatser.

Medverkande forskare

Martin Henning, professor ekonomisk geografi, Göteborgs universitet

Maria Norbäck, docent företagsekonomi, Göteborgs universitet

Mikael Hansson, universitetslektor juridik, Uppsala universitet

Orsa Kekezi, post-doc social forskning, Stockholms universitet