Länkstig

Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 420 000 till institutionen, totalt 4,73 miljoner
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

I tider av ekonomisk kris är det lätt att bli fångad av dagsaktuella orosmoment som berör utvecklingen på arbetsmarknaden i olika delar av landet. Men vilka är egentligen de långsiktiga konsekvenserna av kriser för individer, företag och regioner? Med hjälp av unik svensk longitudinell registerdata, som länkar individer med företag och regioner från 1960-talet fram till idag, studerar projektet vilka faktorer och processer som påverkar när förändringsprocesser resulterar i ’kreativ förstörelse’ respektive ’förstörande förstörelse’. Projektet har därmed för avsikt att fördjupa kunskaperna om vilka individer, företag och regioner som lyckas bäst med att dra nytta av kvalitativ förändring, och under vilka förutsättningar detta sker.